Netgraf CMS

Pomoc

wybierz odpowiedni dział lub skorzystaj z wyszukiwarki

Wyszukaj w pomocy
Jak aktywować integrację z hurtownią?
Aby aktywować integrację z hurtownią już istniejącą w panelu Sellasist, wystarczy otworzyć kartę Integracje ->Hurtownie -> Twoje hurtownie
Z listy dostawców wybierz hurtownię, którą chcesz zintegrować i kliknij w niebieski klawisz +AKTYWUJ. Po kliknięciu w ten klawisz wyświetli się informacja na temat ceny, tego ile będzie kosztowała taka integracja w przeliczeniu na długość opłaconego abonamentu za Sellasist. Kiedy zapoznasz się z informacją i zaakceptujesz kwotę płatności, kliknij w niebieski klawisz $AKTYWUJ, zostaniesz przeniesiony na stronę płatności.
Po opłaceniu integracji wróć do Sellasista, otwórz kartę Integracje -> Hurtownie -> Twoje hurtownie.
Przy opłaconej hurtowni, kliknij ołówek i przejdź do konfiguracji karty hurtowni.
 • Nazwa hurtowni jest już uzupełniona
 • Tag - wpisz np. nazwę hurtowniami

PLIKI Z DANYMI
Jest już wstępnie skonfigurowana. Kieruj się instrukcjami podanymi w niebieskiej tabelce • Wpisz login, który podałeś do logowania w panelu administracyjnym  hurtowni (o ile jest wymagany)
 • Wpisz hasło logowania do panelu administracyjnego hurtowni (o ile jest wymagane)
 • Dodatkowe parametry - kieruj się danymi podanymi w niebieskiej tabelce, dla każdej hurtowni, ustawienia są inne i nie dla każdej te parametry są konieczne.

DOSTOSOWYWANIE CEN
 • Wpisz marżę dla produktów pobieranych z hurtowni, będzie się automatycznie naliczać i uzupełniać pole Cena sprzedaży w karcie produktu. Screen
 • Wybierz sposób zaokrąglania cen i precyzję zaokrąglania.
 • Wybierz walutę, w której pobierane są ceny w hurtowni. Potrzebne to będzie później jeśli będziesz chciał mieć w Sellasiscie jako domyślną, ustawioną inną walutę niż PLN. Jak ustawić waluty w sellsist?
 • Zaznacz czy chcesz aby ceny aktualizowały się przy każdym imporcie.

CZĘSTOTLIWOŚĆ POBIERANIA DANYCH
 • Wybierz jak często mają być odświeżane produkty - przy odświeżaniu aktualizują się ceny produktów i ich stan magazynowy u dostawców.
 • Wybierz jak często mają być dodawane produkty - w takiej częstotliwości będą dodawane nowe produkty z hurtowni.

USTAWIENIA.
 • Wybierz czy nowe produkty mają się od razu włączać czy nie. Jeśli tak, oznacz box.
 • Ustaw z rozwijanego menu czas wysyłki dla dostępnych produktów
 • Jeśli hurtownia nie udostępnia stanów magazynowych możesz dodać domyślny stan.
 • Ustaw z rozwijanego menu czas wysyłki dla produktów niedostępnych.
 • Jeśli w plikach z hurtowni nie ma określonych kategorii wpisz tu nazwę utworzonej wcześniej kategorii do której zaimportuje się asortyment. 
 • Oznacz boks importuj wszystko jeśli chcesz zaimportować cały asortyment hurtowni, a w plikach nie ma informacji o kategoriach.
 • Ustal, jeśli uważasz to za stosowne, cenę dostawy dla produktów z hurtowni.

KONFIGURATOR ODCZYTU ARKUSZA

Pokazuje nam, w poszczególnych kolumnach, jakie dane dla poszczególnych produktów są udostępnione w pliku do integracji. Potrzebne to będzie przy ustalaniu Ustawień atrybutów.

MAPOWANIE KATEGORII

Aby zmapować kategorie musisz w pliku źródłowym, czyli w tym wypadku w konfiguratorze odczytu arkusza, odszukać kolumnę z nazwami kategorii, z rozwijanego menu wybierz „Kategorie” i ZAPISZ
Następnie kliknij w zielony klawisz  POBIERZ KATEGORIE
w rozwiniętej liście, w pierwszej kolumnie zaznacz, które kategorie z hurtowni mają się pobierać w imporcie, następnie do wybranych kategorii od dostawcy przypisz kategorie z Sellasista do których zaimportują się produkty.Na koniec ZAPISZ.

MAPOWANIE PRODUCENTÓW

Ustawia się analogicznie jak kategorie. Aby zmapować producentów musisz w pliku źródłowym, czyli w tym wypadku w konfiguratorze odczytu arkusza, odszukać kolumnę z nazwami producentów, z rozwijanego menu wybierz  „Producent” i ZAPISZ
Następnie kliknij w zielony klawisz POBIERZ PRODUCENTÓW. Do wybranych producentów u dostawcy należy przypisać producentów wcześniej wpisanych do Sellasista.

USTAWIENIA ATRYBUTÓW

Ustawianie atrybutów nie jest konieczne przy integracji z hurtownią, ale dzięki poprawnemu ich skonfigurowaniu, możemy, oprócz standardowego importu, stworzyć bardzo czytelne tabelki z wybranymi danymi z pliku. Tabelki te będą się tworzyły w wybranym przez nas polu w opisie produktu.
By aktywować ustawienia atrybutów musimy jedno z pól w arkuszu plików oznaczyć jako Atrybut lub Atrybuty. Następnie z tego arkusza wybieramy dane, które chcemy umieścić w tabeli, każdą z nich oznaczając jako Atrybut i nadając mu nazwę.
Następnie, w karcie Asortyment->Atrybuty musisz stworzyć Grupę Atrybutów, dla wybranych w tabelce, opcji atrybutów. Jak stworzyć grupy atrybutów?

Przykład:
Grupa Atrybutów; Wózki
Opcje atrybutów: Głębokość siedziska, Szerokość siedziska, Wymiary rozłożonej konstrukcji, Wymiary złożonej konstrukcji, Wysokość siedziska, Średnica kół.

Opcje atrybutów uzupełnią się automatycznie po imporcie produktów.

Następnie przechodzimy do karty Asortyment->Kategorie, tam do wybranych kategorii dodajemy jedną ze stworzonych wcześniej grup atrybutów.
Teraz, przy najbliższej aktualizacji, w kartach produktów, stworzą się tabelki z wybranymi wcześniej danymi.

Należy pamiętać, by w Ustawieniach Hurtowni właczyć doliczanie stanu magazynowego dostawcy do stanu magazynowego.


Dla sklepów Sellingo zintegrowanych z z Sellasist, należy włączyć w panelu administracyjnym Sellingo, w  Integracje->Sellasist->Ustawienia Produktów->Pozostałe ustawienia,  możliwość sprzedaży ponad stan dla sklepów zintegrowanych z Sellasist.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Kontakt
 • telefon: 501681935
facebook youtube status webinar