Netgraf CMS
Loader image

DHL NST - Przesyłki Niestandardowe

 • DHL NST - Przesyłki Niestandardowe
  Status przesyłki Niestandardowej DHL dot. m.in.:

  Sprzętu oraz materiałów przemysłowo-budowlanych,
  Części samochodowych,
  Drzwi i okien,
  Innych towarów np.:
  - skutery,
  - quady,
  - rowery,
  - przesyłki zapakowane w worki foliowe lub reklamówki.


  Wymienione towary są przyjmowane do przewozu pod warunkiem ich właściwego opakowania:

  - opakowane regularne tj. pudełka kartonowe o regularnych kształtach, nieprzekraczające maksymalnych dozwolonych wymiarów i wagi 31,5 kg,


  Kurier DHL może odmówić odbioru przesyłki, która:
  - zagraża uszkodzeniem inne przesyłki w transporcie,
  - nie jest odpowiednio zabezpieczona na potrzeby jej transportu np. wystające elementy,
  - posiada opakowanie nie dostosowane do jej zawartości i ciężaru np. niewytrzymałe lub zużyte opakowanie,
  - nie ma oznaczenia NST na liście przewozowym, a przesyłka jest niestandardowa.

  Więcej o kwalifikacji towarów na stronie: Kwalifikacja Towarów DHL

  Szczegółowy opis wymagań dotyczących opakowania oraz zawartości przesyłek znajdziemy w Regulaminie świadczenia krajowych usług przewozowych i pocztowych DHL Parcel Polska Sp. z o.o.

  Poniżej treść paragrafów 6 i 8 z ww. Regulaminu.

  Paragraf 6
  1. Za jakość opakowania przesyłki odpowiedniego do jej zawartości odpowiada Nadawca.
  2. Nadawca jest obowiązany przesyłkę właściwie opakować, a także oddać ją Kurierowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i zapewniający, że nie uszkodzi ona innych przesyłek w czasie przewozu, a także wydanie jej bez ubytku i uszkodzenia. W szczególności opakowanie powinno: być odpowiednio zamknięte,uniemożliwiające dostęp do zawartości przesyłki osobom niepowołanym; być odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki; posiadać zabezpieczenia wewnętrzne, uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki; posiadać oznakowania świadczące o specjalnym charakterze przesyłki takie jak: „UWAGA! NST” i „GÓRA” (oznakowanie może być dokonane przez Kuriera lub w Punkcie Przyjęć).
  3. DHL może odmówić przyjęcia do przewozu rzeczy, których stan jest wadliwy lub opakowanie niedostateczne albo nie mających wymaganego opakowania lub na opakowaniu przesyłki lub w widocznej części jej zawartości znajdują się napisy, wizerunki, rysunki lub inne znaki graficzne naruszające prawo, a także w innych przypadkach określonych przez przepisy obowiązującego prawa. DHL nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania.
  4. W przypadku wykorzystania przez Nadawcę do przewozu przesyłek drobnicowych palet stanowiących własność DHL, a których zwrotu odmówił Odbiorca, koszty z tym związane obciążają Nadawcę przesyłki. (…)
  Paragraf 8
  1. DHL nie przyjmuje przesyłek zawierających: gotówkę, papiery wartościowe, inne dokumenty o charakterze płatniczym; przedmioty wartościowe (wyroby jubilerskie, dzieła sztuki, antyki, numizmatyki itp.); broń i amunicje;artykuły szybko psujące się, wymagające specjalnych warunków przewozu; towary chemicznie i biologicznie aktywne; zwierzęta, szczątki ludzkie i zwierzęce; narkotyki i substancje psychotropowe; leki wymagające specjalnych warunków przewozu; inne towary, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób mających z nimi styczność, bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki; towary, które podlegają ustawie z dnia 09.03.2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów; inne towary, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa. DHL nie przyjmuje do przewozu przesyłek, jeżeli naruszałoby to przepisy prawa, a w szczególności Prawa przewozowego lub Prawa pocztowego. (…)

  Oceń tę informację:

  - +

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

skontaktuj się z nami

Biuro obsługi Klienta jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.

Dołącz do Newslettera

Bądź na bieżąco

zapisz sie do newslettera

Zdobywaj informacje o nowościach i bądź na bieżąco z naszymi promocjami! Nasz newsletter jest zupełnie bezpłatny i informujemy w nim jedynie o najważniejszych sprawach dot. sprzedaży internetowej.

Kontakt
 • telefon: 799 355 450
facebook youtube status webinar