Content
Netgraf CMS

Dokumentacja

DOKUMENTACJA USŁUG ESPRZEDAŻ

 

I. [Panel eSprzedaż]

 1. Panel eSprzedaż to usługa elektroniczna pozwalającą na korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu eSprzedaż i znajduje się ona pod adresem panel.esprzedaz.com. Panel pozwala także na aktywowanie nowych, kolejnych usług oraz ich administrację.

 

 1. Aby zacząć korzystać z usługi elektronicznej Panel eSprzedaż, należy zarejestrować się w Serwisie esprzedaz.com podając email oraz hasło - można to zrobić na stronie esprzedaz.com, jak i na stronie dowolnej z usług, wtedy Panel eSprzedaż także utworzy się wraz z wybraną usługą elektroniczną jako Panel administracyjny usługi.

 

 1. Panel eSprzedaż służy do zarządzania i administrowania usługami elektronicznymi w ramach serwisu eSprzedaż tj. aleszablony.pl; fotolister.pl; domena; serwer; sellbooster.pl; sellasist.pl; sellingo.pl; grafido.pl oraz usługą sendego.pl. Można tu sprawdzić historię płatności, a także pobrać faktury za zrealizowane płatności. Także tu można zmienić hasło i zarządzać swoimi danymi osobowymi.

 

II. [Aleszablony.pl]

 1. Aleszablony to usługa elektroniczna pozwalającą na korzystanie z szablonów ofert wykorzystywanych w serwisie Allegro.pl lub eBay.com, wygenerowanych przy pomocy autorskiego kreatora szablonów dostępnego na stronie aleszablony.pl po zalogowaniu.

 2. Aby utworzyć konto należy podczas rejestracji na stronie esprzedaz.com lub na stronie aleszablony.pl podać adres e-mail oraz wybrane hasło. Dane te będą później służyć do logowania w Panelu eSprzedaż bądź na stronie wybranej usługi. Po udanej rejestracji na podany adres e-mail wysłana zostanie wiadomość potwierdzająca rejestrację konta.

 3. Ceny oraz pakiety abonamentowe określa cennik na stronie https://aleszablony.pl/cennik

 4. Abonament i jego ważność przedłuża Usługobiorca szablonu po zalogowaniu się do Panelu eSprzedaż na stronie http://panel.esprzedaz.com/, przejściu do usługi Aleszablony, a następnie kliknięciu Przedłuż bądź Opłać przy wybranym szablonie.

 5. Po upływie terminu na jaki został wykupiony abonament szablonu usługi Aleszablony można go także przedłużyć po zalogowaniu się do Panelu eSprzedaż (dostępny na stronie http://panel.esprzedaz.com/). Jeżeli pakiet wybranego abonament szablonu nie zostanie przedłużony - szablon powróci do wersji darmowej i pojawi się w nim reklama lub w przypadku braku kodu HTML reklamy w szablonie - jego obrazki zostaną zablokowane.

 6. Wykupienie abonamentu Premium na wybrany szablon ofert Allegro ukrywa w nim reklamę. Włączenie abonamentu White Label ukrywa w nim także stopkę - małe logo usługi Aleszablony.

 7. Usługobiorca zobowiązuje się do nie umieszczania obrazków szablonu poza serwerem usługi.

 8. Usługobiorca zobowiązuje się do nie usuwania kodu HTML stopki szablonu zawierającej reklamę lub podpis Usługodawcy poza pakietem White Label.

 9. Z pojedynczego szablonu można wystawić dowolną ilość ofert używając wygenerowanego szablonu Aleszablony.pl.
  Możesz go także edytować i wielokrotnie zapisywać w wielu wersjach korzystając z Edytora HTML. Pamiętaj, aby nie nanosić zmian na zapisany szablon graficzny, a jedynie na Wzór szablonu zapisany w Edytorze HTML. 
  Zmiana grafiki w szablonie graficznym zmienią obrazki także w ofertach wystawionych wcześniej z tego szablonu.

 10. Przyciski w menu szablonu są jedynie odnośnikami do stron informacyjnych Allegro np. Oceny i komentarze.
  Zostają one automatycznie podlinkowane podczas procesu generowania szablonu. Na samym końcu tego procesu pokaże się okno w którym będziemy musieli uzupełnić Nick Allegro - czyli nazwę naszego konta Allegro. Jeżeli podamy prawidłową nazwę - w kodzie szablonu automatycznie uzupełnione zostaną odnośniki do stron Allegro. Pamiętaj, że strona O Mnie będzie się prawidłowo wyświetlać tylko wtedy, jeśli jest stworzona bezpośrednio na Allegro. W kodzie generuje się tylko link prowadzący do niej.
  Jeżeli chcesz zmienić linki pod tymi przyciskami - przejdź ponownie do edycji swojego szablonu i wygeneruj go jeszcze raz uzupełniając na końcu swój nick Allegro.

 

III. [Fotolister.pl]

 1. Fotolister to elektroniczna usługa abonamentowa pozwalająca na przechowywanie zdjęć na serwerze Usługodawcy oraz ich łatwe wykorzystywanie w ofertach Allegro lub eBay oraz na stronach www Usługobiorcy, Fotolister pozwala także na edycję zdjęć.

  Katalog zdjęć Fotolister jest przestrzenią przeznaczoną do przechowywania zdjęć i obrazków.
  Fotolister udostępnia możliwość łatwego i sprawnego wgrywania grafik na serwer, a następnie wykorzystywania ich poprzez pobieranie linków do zdjęć lub wygenerowanie całej galerii zdjęć. Fotolister został stworzony, aby pomóc sprzedawcom internetowym w hostowaniu zdjęć bez potrzeby płacenia za drogi serwer. Usługa Fotolister pomaga w estetycznym wyeksponowaniu przedmiotów oferując także możliwość stworzenia estetycznej galerii.
  Usługa elektroniczna oprócz wersji darmowej posiada także wersję płatną, która pozwala utrzymać więcej obrazków na danym koncie oraz korzystać z większego transferu miesięcznego.
  Wszystkie wgrywane zdjęcia, czy to przy tworzeniu galerii, czy w bezpośrednim uploadzie, trafiają do wybranego katalogu (kategorii) - główny katalog podzielony jest na kategorie, tak aby segregowanie zdjęć było możliwie jak najprostsze. Podczas samego wgrywania obrazków można wybrać do której kategorii trafią wybrane obrazki.

  Ważne! Wykasowanie kategorii skasuje także wszystkie obrazki w danej kategorii - jeżeli zostały one opublikowane np. w ofercie eBay, to w wyniku skasowania kategorii przestaną się one wyświetlać. Inaczej jest, gdy przenosi się zdjęcie do innej kategorii - w tym przypadku nie zmienia się link do obrazka.
  Pamiętaj, że zawsze masz możliwość stworzenia nowej kategorii samodzielnie oraz możesz dowolnie zmieniać jej nazwę.

 

 1. Aby utworzyć konto należy podczas rejestracji na stronie esprzedaz.com lub fotolister.pl podać adres e-mail oraz wybrane hasło. Dane te będą później służyć do logowania w Panelu eSprzedaż bądź na stronie wybranej usługi.

 

 1. Ważność usługi przedłuża Usługobiorca po zalogowaniu się do Panelu eSprzedaż na stronie http://panel.esprzedaz.com/ lub po przejściu do panelu usługi panel.fotolister.pl/.

 

 1. Po upływie terminu na jaki został wykupiony abonament usługi Fotolister obrazki usługi zostają zablokowane i wygaszone do 3 miesięcy od wygaśnięcia abonamentu. Abonament można ponownie przedłużyć po zalogowaniu się do Panelu eSprzedaż (dostępnego na stronie http://panel.esprzedaz.com/).

 

 1. Ceny oraz pakiety abonamentowe określa cennik na stronie https://fotolister.pl/cennik

 

IV. [Sendego.pl]

 1. Sendego jest usługą kurierską pozwalającą na nadawanie i opłacanie przesyłek kurierskich poprzez formularz nadawczy umieszczony w Panelu eSprzedaż w ramach usługi Sendego.pl na stronie panel.esprzedaz.com oraz panel.sendego.pl
 1. Aby utworzyć konto należy przy rejestracji na stronie esprzedaz.com lub sendego.pl podać adres e-mail oraz wybrane hasło. Dane te będą później służyć do logowania w Panelu eSprzedaż bądź na stronie usługi.

 2. Usługi kurierskie w ramach usługi Sendego są realizowane przez DHL lub InPost, do wyboru. Usługodawca udostępnia panel pozwalający nadać przesyłkę i zamówić jej odbiór. Usługa realizowana jest przez firmę DHL lub InPost, do wyboru. Wyboru realizatora usługi wybiera się podczas nadawania przesyłek.
 1. Po nadaniu przesyłki w formularzu Sendego wygenerowany zostanie list przewozowy, który należy wydrukować i wręczyć kurierowi wraz z nadawaną paczką.
 1. Usługa jest płatna z góry. Usługobiorca zasila portfel w Panelu eSprzedaż po zalogowaniu się na stronie http://panel.esprzedaz.com/ a następnie nadaje paczki wykorzystując środki dostępne w portfelu.
 1. Po prawidłowym nadaniu paczki, na adres e-mail nadawcy wysłany zostanie list przewozowy oraz informacja z potwierdzeniem nadania przesyłki.
 1. Zwrot kwot pobrań za dostarczone przesyłki następuje nie później niż 10 dni roboczych od dnia odebrania przesyłki przez Odbiorcę.
 1. Usługobiorca zobowiązuje się do nadawania swoich przesyłek na podstawie wydrukowanego listu Przewozowego. W przypadku nadania paczki bez wcześniej wydrukowanego Listu Przewozowego Usługobiorca zobowiązuje się zapłacić za nadane przesyłki opłatę wg. standardowego cennika DHL lub InPost, nieuwzględniającego rabatu. Ze względu na trudniejsze zweryfikowanie takich przesyłek, pobrania w takich przypadkach mogą być zwracane z opóźnieniem.
 1. Usługobiorca zobowiązuje się do sprawdzenia wymiarów i wagi paczki przed jej nadaniem. Jednocześnie zobowiązuje się do podania faktycznych wymiarów tej przesyłki w formularzu nadawczym. W przypadku stwierdzenia rozbieżności przez DHL lub InPost, Usługodawca zastrzega sobie prawo wyrównania różnicy wg. stawek podanych w cenniku np. Jeżeli Usługobiorca nada przesyłkę podając wagę 4kg, a firma DHL lub InPost po zważeniu stwierdzi, że jej waga to 6kg. Z portfela konta Usługobiorcy pobrana zostanie różnica pozwalająca na wyrównanie opłaty.

 

V. [Domena]

 1. Domena jest to usługa elektroniczna polegająca na obsłudze przez Usługodawcę świadczenia możliwości rejestracji domeny na rzecz Usługobiorcy wraz z towarzyszącą obsługą administracyjną i techniczną.
 1. Domena to unikalna nazwa (adres) w Internecie, pod którą można umieścić serwis WWW, założyć konta e-mail etc.
 1. Aby utworzyć konto należy przy rejestracji na stronie esprzedaz.com podać adres e-mail oraz wybrane hasło. Dane te będą później służyć do logowania w Panelu eSprzedaż bądź na stronie wybranej usługi.
 1. Aby zacząć korzystać z usługi Domena, należy po zalogowaniu w Panelu eSprzedaż przejść do karty Aktywuj Nowe Usługi i tam aktywować Domena, aby następnie zarejestrować domenę podając wszelkie wymagane w formularzu dane rejestranta (Rejestrant to właściciel domeny, osoba prywatna lub firma, która zarejestrowała domenę za pośrednictwem formularza znajdującego się w panelu eSprzedaż - w usłudze Domena)
 1. Dane wymagane dla Rejestracji Domeny Usługobiorca podaje w formularzu rejestracyjnym domeny znajdującym się na stronie internetowej http://panel.esprzedaz.com/index.php?site=add_domain dostępnej po zalogowaniu do Panelu eSprzedaż, zgodnie z zakresem określonym w tym formularzu. W szczególności Usługobiorca jest zobowiązany podać kraj i adres stałego zamieszkania lub zwykłego pobytu.
 1. Po przedłużeniu okresu rejestracji domeny na następne 12 miesięcy pobierana będzie opłata za utrzymanie domeny wg. Cennika usługi dostępnego po zalogowaniu.
 1. Po zarejestrowaniu każdej następnej domeny pobierana będzie opłata rejestracyjna wg. Cennika usług dostępnego po zalogowaniu do usługi.
 1. Okres na jaki świadczona jest usługa elektroniczna przedłuża Usługobiorca po zalogowaniu się do Panelu eSprzedaż na stronie http://panel.esprzedaz.com/, a następnie przejściu do usługi Domena.
 1. Jeżeli abonament na usługę Domena nie zostanie przedłużony - domena wygasa i jej ponowne opłacenie nie będzie możliwe. Przedłużenia należy dokonać przed wygaśnięciem abonamentu usługi.
 1. Warunki rejestracji domen:

Regulamin rejestracji nazwy domeny .PL
http://www.dns.pl/regulamin.html

Regulamin rejestracji nazwy domeny .EU
http://www.eurid.eu/files/docs/new/trm_con_PL.pdf

Regulamin rejestracji nazw domen globalnych
http://www.opensrs.com/docs/contracts/exhibita.htm

Regulamin domen zagranicznych oraz globalnych (Key-Systems)
https://www.rrpproxy.net/files/registration_agreement.pdf

Regulamin rejestracji nazwy domeny .UK
http://www.nominet.org.uk/uk-domain-names/registering-uk-domain/legal-details/terms-and-conditions-domain-name-registration

Regulamin rejestracji nazwy domeny.CZ
http://www.nic.cz/files/nic/doc/Registration_rules_CZ.pdf

Regulamin rejestracji nazwy domeny .RU
http://www.cctld.ru/en/docs/rules.php

Regulamin rejestracji nazwy domeny .ES
http://www.nic.demo.red.es/dominios/en/todo-lo-que-necesitas-saber/normativa/otras-normas-aplicables

Regulamin rejestracji nazwy domeny .AT
http://www.nic.at/en/service/legal_information/terms_conditions/

Regulamin rejestracji nazwy domeny .BE
http://www.dnsbelgium.be/en/documents/enduser-terms-and-conditions-be

Regulamin rejestracji nazwy domeny .DK
https://www.dk-hostmaster.dk/fileadmin/filer/pdf/generelle_vilkaar/generelle_vilkaar_EN06.pdf

Regulamin rejestracji nazwy domeny.NL
https://www.sidn.nl/fileadmin/downloads_en/Terms_and_Conditions/General_Terms_and_Conditions_for_.nl_Registrants.pdf

Regulamin rejestracji nazwy domeny.LI
https://www.nic.ch/reg/cm/wcm-resource/download/terms/SWITCH_AGB_en.pdf

Regulamin rejestracji nazwy domeny.LT
http://www.domreg.lt/static/doc/public/procedural_regulation-en.pdf

Regulamin rejestracji nazwy domeny .LV
http://www.nic.lv/resource/show/97

Regulamin rejestracji nazwy domeny.CH
https://www.nic.ch/reg/cm/wcm-resource/download/terms/SWITCH_AGB_en.pdf

Regulamin rejestracji nazwy domeny. SE
https://www.iis.se/english/domains/se/terms-and-conditions/

Regulamin rejestracji nazwy domeny .UA
https://hostmaster.ua/policy/Policy_of_.UA.html

Regulamin rejestracji nazwy domeny .IT
http://www.nic.it/documents/regulations-and-guidelines/Regulation_assignation_v7.0.pdf

Regulamin rejestracji nazwy domeny .CO
http://www.go.co/company/domain-management/registration-policies

Regulamin rejestracji nazwy domeny .FM
http://www.dot.fm/policy.cfm

Regulamin rejestracji nazwy domeny .TV
https://www.verisigninc.com/en_US/channel-resources/become-a-registrar/verisign-domain-registrar/domain-registration/index.xhtml

Regulamin rejestracji nazwy domeny .US
http://www.neustar.us/policies/

Regulamin rejestracji nazwy domeny .TK
http://www.dot.tk/en/doc_tcpaid_v300.pdf

 

VI. [Serwer]

 1. Serwer to elektroniczna usługa hostingu polegająca na udostępnianiu Usługobiorcom przestrzeni dyskowej oraz narzędzi służących do administrowania nią. 
 1. Aby utworzyć konto należy przy rejestracji na stronie esprzedaz.com podać adres e-mail oraz wybrane hasło. Dane te będą później służyć do logowania w Panelu eSprzedaż bądź na stronie wybranej usługi.
 1. Aby zacząć korzystać z usługi Serwer, należy po zalogowaniu w Panelu eSprzedaż przejść do karty Aktywuj Nowe Usługi i tam aktywować Serwer.
 1. W ramach dostępnej powierzchni dyskowej serwer umożliwia utrzymanie dowolnej strony WWW, kont e-mail, baz danych, obsługę domen oraz wygodne zarządzanie usługami. Usługą elektroniczną Serwer zarządzać można poprzez Panel eSprzedaż, istnieje tam możliwość tworzenia kont FTP, kont e-mail oraz możliwość podpięcia wybranej domeny.
 1. Limity parametrów Usługi hostingu zostały określone w Cenniku usługi na stronie https://esprzedaz.com/hosting.
 1. Usługobiorca jest zobowiązany do sporządzenia kopii zapasowej zawartości serwera dzięki dostępowi przez FTP i kopiowaniu zawartości serwera. Usługodawca nie jest zobowiązany do sporządzania kopii zapasowej usługi hostingu i nie jest zobowiązany do ich przywrócenia w przypadku ich utraty przez Usługobiorcę.

 

VII. [Sellbooster.pl]

 1. Sellbooster jest elektroniczną usługą abonamentową służącą do cross-sellingu pomiędzy ofertami w serwisie Allegro.pl. Jest to galeria miniaturek wyświetlająca pozostałe oferty Usługobiorcy umieszczana zwykle w ofertach Allegro, reklamująca wybrane przez Usługobiorcę oferty wybranego konta w serwisie Allegro.pl. W ramach usługi można stworzyć indywidualnie dostosowany panel miniaturek przeznaczony do celów reklamowych, który następnie umieścić można w ofertach serwisu Allegro.pl oraz dowolnych innych stronach.

  Sellbooster to narzędzie służące do promocji produktów w ofertach Allegro. Panel miniaturek raz umieszczony w ofercie lub szablonie nie wymaga dalszej obsługi, miniaturki generują się automatycznie wg. wybranego filtra przekierowując klienta do konkretnej oferty. Panel pozwala na promowanie w estetyczny sposób dużej ilości ofert jednocześnie. Skutecznie wspomaga cross-selling poprawiając sprzedaż wielu produktów na raz.

  Sellbooster oferuje m.in. funkcje:
  - Wyboru promowanych ofert
  - Sortowania ofert wg. ceny itp.
  - Filtrowania wybranych ofert
  - Użycia dodatkowe wyróżnienia
  - Śledzenia statystyk kliknięć

  Panel Miniaturek Sellbooster generowany jest automatycznie podczas generowania szablonu w usłudze Aleszablony.pl bądź ręcznie po rejestracji i zalogowaniu się do usługi Sellbooster w Panelu eSprzedaż (panel.esprzedaz.com). Wygenerowany kod Panelu kopiujemy i wklejamy do kodu naszej oferty Allegro, przez co zwiększamy prawdopodobieństwo odwiedzenia innych naszych ofert.

  Pamiętaj, aby uzupełnić swój login Allegro w Ustawieniach konta, żeby panel wyświetlił oferty z wybranego konta Allegro.
  Po podaniu loginu Allegro i wygenerowaniu skórki Panelu, serwis zbiera informacje o ofercie przy użyciu Allegro API po czym generuje z każdej oferty miniaturkę i osadza ją w Panelu. Kliknięcie w wybraną miniaturkę przenosi do przypisanej oferty widocznej w miniaturce.
  Każde kliknięcie w miniaturkę panelu zliczane jest przez system statystyk, dzięki czemu łatwo ocenisz ilu klientów klika w panel miniaturek Sellbooster i jak bardzo jest on przydatny przy promocji oferty oraz sprzedaży cross-selling'owej.
 1. Aby utworzyć konto należy podczas rejestracji na stronie esprzedaz.com lub sellbooster.pl podać adres e-mail oraz wybrane hasło. Dane te będą później służyć do logowania w Panelu eSprzedaż bądź na stronie wybranej usługi.
 1. Sellbooster służy do promocji oferty dostępnej w serwisie Allegro.pl wyświetlając oferty z wybranego przez Usługobiorcę konta Allegro. Narzędzie raz umieszczone w ofercie lub szablonie aukcji nie wymaga dalszej obsługi, miniaturki odświeżają i generują się automatycznie przekierowując klienta do konkretnej oferty. Panel pozwala na promowanie w estetyczny sposób dużej ilości przedmiotów z wielu ofert jednocześnie.

 2. Każdy panel miniaturek Sellbooster ma swoje statystyki dostępne na stronie głównej w panelu usługi - panel.sellbooster.pl
  Statystyki te pozwalają ocenić liczbę kliknięć w konkretny panel, a co za tym idzie - liczbę przejść na inne oferty. Domyślnie, liczba kliknięć przedstawiona jest na osi czasu pokazującej 6 ostatnich miesięcy ale w każdej chwili możemy skupić się na poszczególnych miesiącach otrzymując bardziej szczegółowe dane. W osi pionowej wykres odzwierciedla liczbę kliknięć w stworzone panele miniaturek - kolory symbolizują poszczególne panele, a na dole znajduje się legenda z nazwami stworzonych paneli miniaturek Sellbooster.
  Statystyki te pozwalają ocenić oraz porównać efektywność paneli oraz bezpośrednio zobrazować zainteresowanie klientów naszą ofertą.
 1. Przypinanie ofert Allegro do wybranego panelu miniaturek jest opcjonalne. Sellbooster wyświetla wszystkie oferty z przypisanego do niego konta Allegro wyświetlając je według ustawionych wcześniej filtrów. Przypięcie wybranych ofert spowoduje stałe wyświetlanie danej oferty w panelu miniaturek na pierwszej pozycji w panelu miniaturek. Zrobisz to przy pomocy przycisku Przypnij Aukcje, który znajduje się przy stworzonym wcześniej panelu miniaturek.

 2. Panel miniaturek Sellbooster można wprowadzić automatycznie do wszystkich aktywnych ofert Allegro. Do takiej akcji wymagane jest wprowadzenie danych do logowania konta Allegro w konfiguracji usługi, aby mogła ona uzyskać dostęp do edycji kodu aktualnie wystawionych ofert. Usunięcie panelu miniaturek z panelu usługi skutkuje usunięciem danego panelu jedynie w usłudze. Kod HTML usuniętego panelu pozostanie w ofertach bez zmian. Automatyczne, masowe usunięcie panelu miniaturek z aktywnych ofert nie jest możliwe. Zalecamy więc zakończenie wszystkich ofert zawierających panel miniaturek przed jego usunięciem. Po usunięciu panelu w aukcjach zostanie kod HTML panelu miniaturek, który w aktywnych ofertach wyświetlać będzie wygaszone obrazki.

 

VIII. [Sellasist.pl]

 1. Sellasist jest abonamentową usługą elektroniczną przeznaczoną do zarządzania sprzedażą w wielu sklepach Internetowych w oprogramowaniu Sellingo.pl oraz wielu kontach Allegro i eBay jednocześnie. Pozwala także na pobieranie zamówień, wystawianie faktur, nadawanie przesyłek, wystawianie ofert oraz jest lub może być zintegrowana z większością usług Serwisu eSprzedaz.com tj. sendego.pl; sellingo.pl; fotolister.pl; serwer; grafido.pl. Jest to Panel przeznaczony do zaawansowanego zarządzania sprzedażą online oferujący wiele usług i narzędzi niezwykle pomocnych sprzedawcy Internetowemu.

  a) Obrazki usługi Sellasist.pl przechowywane są w ramach usługi Fotolister.pl.

  b) Integracja z usługą Sendego.pl pozwala na bezpośrednie nadawanie przesyłek z karty zamówienia.

  c) Integracja z usługą Sellingo.pl pozwala na pełną administrację sprzedaży prowadzoną w sklepach w oprogramowaniu Sellingo.pl.

  d) Integracja z usługą Grafido.pl pozwala na automatyczne stworzenie miniaturki Allegro przy wyborze zdjęcia produktu i przy użyciu szablonu miniaturki wcześniej stworzonego w Grafido.pl.
 1. Do Sellasist Usługobiorca uzyskuje dostęp poprzez rejestrację usługi na stronie sellasist.pl wybierając przy tym pakiet, adres darmowej subdomeny i podając adres e-mail, wybrane hasło, pełne dane firmowe oraz numer telefonu komórkowego. Po rejestracji Sellasist dostępny jest online z każdego miejsca na świecie z dostępem do internetu.

  Aby założyć usługę należy:                                             
  1. Wejść na stronę sellasist.pl/instalacja
  2. Wybrać pakiet - Pamiętaj, że przy wyborze pakietu Start, Start+, Standard lub Premium otrzymasz 30 dni gratis na przetestowanie usługi.
  3. Wpisz domenę. Najlepiej nazwę swojej firmy, ponieważ po zarejestrowaniu, swój Sellasist znajdziesz np. pod adresem twojanazwa.sellasist.pl.
  4. W następnym kroku uzupełnij swoje dane lub zaloguj się danymi, którymi zarejestrowałeś się na Panelu eSprzedaż
  5. Wpisz otrzymane SMSem hasło.
  6. Dostaniesz email z danymi aktywacyjnymi na adres podany przy rejestracji.
  7. Teraz możesz zacząć korzystać z Sellasista.
 1. Usługa Sellasist pozwala na zaawansowaną administrację sklepami Internetowymi założonymi w oprogramowaniu Sellingo oraz kontami serwisów Allegro i eBay. Sellasist służy więc do obsługi wielokanałowej sprzedaży prowadzonej z jednego miejsca. Oznacza to, że w Sellasist można obsługiwać zamówienia, których źródłem są sklepy internetowe Usługobiorcy, a także jego konta Allegro.pl lub eBay.com
 1. Funkcja wystawiania ofert Allegro i eBay w Sellasist posiada następujące możliwości:
  - Możliwość pobrania wszystkich ofert do Sellasist w postaci produktów.
  - Możesz zaimportować produkty z wielu kont Allegro.
  - Hurtowe wystawianie wielu ofert na raz.
  - Możliwość zaplanowania wystawiania ofert (data, godzina).
  - Możliwość automatycznego wznawiania oferty wystawionej nie przez sklep Allegro.
  - Możliwość tworzenia dodatkowych pól oraz zmiennych wstawianych do szablonu oferty.
  - Możliwością wyświetlenia miniaturek zdjęć w liście produktów Sellasist, co znacznie ułatwi rozeznanie w asortymencie.
  - Wystawianie oferty z produktu zamieszczonego w sklepie.
  - Podsumowanie opłat Allegro/eBay wyświetlane zaraz przed wystawieniem oferty.
  - Obsługa wielu kont Allegro/eBay jednocześnie. Z jednego miejsca można więc obsłużyć wszystkie zamówienia.
  - Dzięki Sellasist możesz ustawić w jakiej cenie produkt zostanie wystawiony na jednym koncie Allegro, a w jakiej na eBay oraz pozostałych kanałach sprzedaży.
  - Można także przypisać wybrane obrazki produktu wystawiane z jednego konta oraz te które mają być widoczne na drugim.
  - Edytor HTML pozwala w prosty i szybki sposób wprowadzać zmiany do szablonów Allegro i eBay bez potrzeby posiadania wiedzy na temat kodu HTML.
  - Masowe działania na liście ofert lub produktów (wystawianie, kończenie, komentarze). Zaznacz dowolną liczbę ofert, aby wystawić je ponownie lub aby je zakończyć.
 1. Funkcja realizacji zamówień w Sellasist posiada następujące możliwości:
  - Pobieranie zamówień z wielu kont jednocześnie. Sellasist obsłuży wszystkie Twoje konta Allegro/eBay oraz sklepy Internetowe w jednym miejscu.
  - Zamówienia złożone przez tego samego klienta automatycznie połączą się w jedno. Klienci czasami domawiają kolejne produkty chwilę po złożeniu pierwszego zamówienia. Allegro w żaden sposób nie łączy takich zamówień. W Sellasist wszystko znajdziesz w jednym miejscu.
  - Możliwość definiowania powiadomień oraz statusów zamówień. Samodzielnie zdefiniuj statusy zamówień oraz powiadomienia otrzymywane przez Twoich klientów.
  - Możliwość automatycznego powiadamiania klientów o zmianie statusu. Zaraz po zmianie statusu zamówienia, klient otrzyma powiadomienie informujące go o jego zmianie, a także każdą dodatkową informację, którą zechcesz umieścić w powiadomieniu.
  - Wygodne sortowanie zamówień. Niezwykle komfortowa możliwość sortowania oraz filtrowania zamówień pozwala na przejrzystą obsługę wielu zamówień na raz.
  - Moduł Fakturowy.
  - Powiadomienia SMS o zmianie statusu.
  - Powiadomienie SMS dla sprzedawcy.
  - Integracja z kurierami.
  - Integracja z płatnościami.
  - Masowa zmiana statusów zamówień. Możliwość zmiany statusów dla wielu zamówień jednocześnie oszczędza dużo czasu.
  - Możliwość oznaczania zamówień jako ważne.
  - Raporty i statystyki sprzedaży.
 1. Usługa wykorzystuje API zewnętrznych usługodawców na potrzeby integracji z wybranymi usługami. Dostępność wybranych integracji zależna jest głównie od zewnętrznych usługodawców.

 2. Po zakończeniu okresu abonamentowego dostęp do usługi zostaje zablokowany. Należy zwrócić uwagę na to, że działanie samej usługi pozostaje bez zmian przez 3 miesiące od wygaśnięcia abonamentu usługi, a Usługobiorca ma trzy miesiące na ewentualne ponowne opłacenie i wrócenie do jej użytkowania.

 3. Usługa Sellasist pozwala korzystać z gotowego oprogramowania przeznaczonego do obsługi sprzedaży internetowej w pakiecie darmowym bądź na podstawie uiszczania comiesięcznej opłaty abonamentowej. Wybór pakietu należy do Usługobiorcy i następuje przy rejestracji usługi. W dowolnym momencie Usługobiorca może także samodzielnie zmienić pakiet usługi i wybrać wyższy pakiet niż ten, który ma dotychczas. Zmiana pakietu na niższy nie jest możliwa. 

 

IX. [Sellingo.pl]

 1. Sellingo jest sklepem abonamentowym opcjonalnie zintegrowanym z Sellasist oraz innymi usługami dostępnymi w Panelu eSprzedaz. Sellingo oferuje gotowe sklepy Internetowe opłacane na zasadzie abonamentu. Sellingo zawiera zaawansowany panel administracyjny, CMS - dzięki któremu w prosty sposób Usługobiorca obsłuży zamówienia pochodzące ze sklepu oraz kont Allegro.

  Sellingo to niezwykle łatwe w obsłudze oprogramowanie sklepu Internetowego pozwalające na przyjazną administrację zamówieniami i posprzedażową obsługę klientów. Sellingo posiada wiele innowacyjnych, autorskich rozwiązań np. łączy zamówienia z korespondencją e-mail, dzięki czemu zawsze będziesz wiedzieć czego dane zapytania dotyczą. Pozwala na wysyłanie powiadomień przez SMS oraz łatwe nadawanie przesyłek bezpośrednio z karty zamówienia.

  1.1. Wystawianie produktów z Sellingo na Allegro
  - Wystawianie oferty produktu poprzez jedno kliknięcie w karcie danego produktu.
  - Pełna integracja obejmująca kategorie, cechy oraz wszystkie funkcje dostępne w formularzu Allegro.
  - Możliwość tworzenia szablonów ofert, które obejmować będą wszystkie wartości formularza Allegro oraz opisu oferty.
  - Możliwość pobierania danych o produktach do formularza Allegro - cena, tytuł produktu, stan magazynowy i zmiana tych wartości podczas kolejnego wystawiania produktu na Allegro.
  - Pobieranie danych do szablonu oferty z produktu za pomocą zmiennych: Opis, Atrybuty, Zdjęcia (z możliwością tworzenia zaawansowanych galerii)
  - Możliwość synchronizacji stanów magazynowych działającą w obie strony.
  - Możliwość automatycznego wystawiania oferty ponownie.

  1.2. Zarządzanie wystawionymi ofertami na Allegro
  - Lista wszystkich wystawionych ofert dla wszystkich produktów.
  - Lista ofert wystawionych w ramach danego produktu.
  - Automatyczne wznawianie zakończonych ofert z synchronizacją, z pełnym zestawem przedmiotów lub z pozostałym.
  - Możliwość ręcznego wznawiania zakończonych ofert.

  Dzięki integracji naszego oprogramowania z Allegro będziesz mógł pobierać zamówienia z Allegro bezpośrednio do sklepu. Pobrane zamówienia posiadają taką samą funkcjonalność jak zamówienia złożone w sklepie, a więc od tej pory będziesz mieć czytelną i przejrzystą listę wszystkich zamówień, przypisując im status oraz wiadomości otrzymane od klientów. Dzięki integracji nie tylko zaoszczędzisz czas ale również zwiększysz jakość obsługi.

  Ponadto Sellingo posiada także poniższe funkcje:
  - Obsługa poczty e-mail - Poczta przychodząca i wychodząca zintegrowana z zamówieniami.
  - Statusy zamówień i powiadomienia e-mail/sms.
  - Logi wszystkich operacji na zamówieniu.
  - Dynamiczne filtrowanie produktów.
  - Wyróżnianie produktów w liście.
  - Statystyki zamówień i produktów.
  - Funkcja pozwalająca dokonywać Szybkie zmiany.
  - Pobieranie zamówień z trwających ofert Allegro wraz ze złożoną ofertą kup teraz oraz licytacją.
  - Oznaczanie zamówień pobranych z serwisu Allegro.
  - Pobranie wszystkich informacji dotyczących transakcji: sposób dostawy, płatności oraz jej status, dane klienta, dokument sprzedaży.
  - Powiadomienia o zmianie statusu zamówienia dla klienta.
  - Pełna synchronizacja stanów magazynowych sklepu z Allegro.
  - oraz wiele innych!

  Oprogramowanie Sellingo wspiera w największym stopniu indeksowanie i optymalizację sklepu internetowego. Dużą wagę przywiązujemy do wszystkich detali od zoptymalizownego kodu, CSS oraz skryptów, przez szybkość wczytywania strony, po optymalizację zdjęć i poprawność w dodawania materiałow w samym sklepie.

 

 1. Do Sellingo Usługobiorca uzyskuje dostęp poprzez rejestrację usługi na stronie sellingo.pl wybierając przy tym pakiet, opcję adresu Internetowego i podając adres e-mail, wybrane hasło, pełne dane firmowe oraz numer telefonu komórkowego. Po rejestracji, sklep Sellingo dostępny jest online z każdego miejsca na świecie z dostępem do internetu.

  Aby założyć usługę należy:                                             
  1. Wejść na stronę sellingo.pl/zaloz-sklep
  2. Wybrać pakiet, który nas interesuje. Pamiętaj, że przy wyborze pakietu Start, Standard lub Premium dostajesz 30 dni gratis na przetestowanie usługi.
  3. Wpisz domenę, zarejestruj nową lub skorzystaj z subdomeny.
  4. W następnym kroku uzupełnij swoje dane lub zaloguj się danymi, którymi zarejestrowałeś się na Panelu eSprzedaż
  5. Wpisz otrzymane SMSem hasło.
  6. Dostaniesz email z danymi aktywacyjnymi na adres podany przy rejestracji.
  7. Teraz możesz zacząć korzystać z Sellingo.

 1. Usługa Sellingo pozwala korzystać z gotowego oprogramowania sklepu internetowego w pakiecie darmowym bądź na podstawie uiszczania comiesięcznej opłaty abonamentowej. Wybór pakietu należy do Usługobiorcy i następuje przy rejestracji usługi. W dowolnym momencie Usługobiorca może samodzielnie zmienić pakiet usługi i wybrać wyższy pakiet niż ten, który ma dotychczas. Zmiana pakietu na niższy nie jest możliwa.
 1. Okres na jaki świadczona jest usługa przedłuża Usługobiorca po zalogowaniu się do Panelu eSprzedaż na stronie http://panel.esprzedaz.com/ bądź po zalogowaniu w usłudze sellingo.pl.
 1. Oprogramowanie Sellingo służy wyłącznie do prowadzenia sprzedaży bądź promocji oferty Usługobiorcy. Nie można używać go w innym celu. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy sprzedaż oraz prezentację oferty produktów lub usług w sklepie internetowym na podstawie Informacji handlowych umieszczonych przez Usługobiorcę.
 1. Usługobiorca nie ma prawa do użytkowania oprogramowania sklepu Sellingo w celach innych niż prowadzenie i utrzymywanie sklepu internetowego na serwerze Usługodawcy.
 1. Materiały wykonane indywidualnie na życzenie klienta, w szczególności indywidualne skórki graficzne i ich elementy wykonane w ramach wybranego pakietu graficznego, nie podlegają darmowym aktualizacjom wraz z rozwojem oprogramowania sklepu.
 1. Kod źródłowy oraz baza danych Sklepu internetowego Sellingo są niedostępne dla Usługobiorcy sklepu. Wyjątek stanowią wybrane elementy udostępnione do edycji w ramach Panelu administracyjnego sklepu tzn. wszystko co znajduje się w Panelu administracyjnym. Usługobiorca ma więc dostęp do Panelu administracyjnego sklepu i wszystkiego co jest w nim dostępne tzn. lista klientów, zamówień, asortyment, poczta e-mail itp.
 1. Adres internetowy http://(nazwa-sklepu).sellingo.pl/ jest integralną częścią Usługi Sellingo i zawsze kieruje na stronę Sklepu internetowego Sellingo.
 1. W przypadku, gdy okaże się to niezbędne, zwykle w przypadku zgłoszenia przez Usługobiorcę usterki, która jest równoznaczna ze zgodą na takie działanie, osoby wskazane przez Usługodawcę, w szczególności pracownicy Biura Obsługi Klienta, będą upoważnione do dostępu do Panelu administracyjnego sklepu Sellingo, w celu świadczenia pomocy technicznej, w oparciu o hasło i login udostępnione w tym celu przez Usługodawcę.

 2. Po zakończeniu okresu abonamentowego dostęp do usługi zostaje zablokowany. Należy zwrócić uwagę na to, że działanie samej usługi pozostaje bez zmian przez 3 miesiące od zablokowania usługi, a Usługobiorca ma trzy miesiące na ewentualne ponowne opłacenie i wrócenie do jej użytkowania.

 

X. [Grafido.pl]

 1. Grafido to usługa elektroniczna pozwalająca na tworzenie oraz edycję materiałów graficznych udostępnianych przez Usługodawcę lub materiałów należących do Usługobiorcy online.

  Grafido jest praktycznym edytorem grafik, dzięki któremu nie tylko zaprojektujesz nowe bannery do swojego sklepu ale także wizytówki, katalogi i inne materiały graficzne, a nawet zamówisz i wydruk i dostawę. Grafido pozwoli Ci w prosty sposób samodzielnie, bez zatrudniania grafika, stworzyć profesjonalne materiały reklamowe.
  Skorzystaj z bazy materiałów graficznych, które udostępniamy zupełnie za darmo i projektuj własne grafiki bez potrzeby instalacji drogiego oprogramowania na komputerze!
 1. Grafido pozwala na tworzenie bannerów reklamowych oraz innych grafik reklamowych np. grafik społecznościowych.
 1. Aby utworzyć konto należy przy rejestracji na stronie esprzedaz.com lub grafido.pl podać adres e-mail oraz wybrane hasło. Dane te będą później służyć do logowania w Panelu eSprzedaż bądź na stronie wybranej usługi.
 1. Pobranie wygenerowanych obrazków możliwe jest jedynie w jednym z dwóch dostępnych rozszerzeń pliku: .png lub .jpg.
Kontakt
 • telefon: 501681935
facebook youtube status webinar