Content
Netgraf CMS
O AUTORZE
Filip Marciniak
Community Manager eSprzedaz.com
LICZBA ARTYKUŁÓW:74

Autor artykułów jest Community Managerem w firmie eSprzedaż, byłym Koordynatorem projektu eSprzedaż zrealizowanego w ramach dotacji UE z programu Innowacyjna Gospodarka. Specjalista e-commerce, autor kilku publikacji, które ukazały się między innymi w Gazecie Finansowej, a także współautor pomocy dla usług i narzędzi eSprzedaż. Jego autorskie prace ukazały się także na wielu blogach oraz stronach poświęconych tematyce sprzedaży internetowej.

 

Wszelkie uwagi do artykułów
prosimy wysyłać na mail: prezentacje@esprzedaz.com

Podsumowanie klauzul niedozwolonych w regulaminach sklepów internetowych - zmiany z listopada 2013

Listopad to miesiąc pełen przedświątecznych zakupów i to właśnie jeszcze w listopadzie zaczyna się gorączka zakupów. Jeżeli chodzi natomiast o zmiany w klauzulach niedozwolonych dotyczących sprzedaży w Internecie to obyło się tym razem bez większych zmian. Spokój ten ma trwać przez najbliższe pół roku dopóki nie wejdzie w życie zapowiadana zmiana prawa, która może spowodować wysyp kolejnych pozwów dotyczących klauzul niedozwolonych. Sklepy powinny więc uzbroić się w cierpliwość i ciągle aktualizować regulamin o odpowiednie zapiski.
Poniżej zamieszczamy aktualny na rok 2013 spis klauzul niedozwolonych:

1. Opisy przedmiotów, dane techniczne oraz zdjęcia

 

 „Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane produktów nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.”

 

„Zespół sklepu [xxx] dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta."

„Sprzedawca, pomimo dołożenia wszelkich starań nie może zagwarantować, że dane zamieszczone w systemie [xxx] nie zawierają błędów, które nie mogą być podstawą do roszczeń.„

 

Sprzedawca nie może zastrzegać sobie prawa do błędu w opisie, błędu w danych technicznych, ani do różnic między zdjęciem, a oferowanym produktem. Za błędy w regulaminie odpowiada sklep, którego regulamin dotyczy, a w przypadku takiego błędu klient ma prawo do roszczenia ze względu na niezgodność towaru z opisem.


2. Czas dostawy, dostawa oraz odpowiedzialność sklepu

 

„(…) Przesyłkę należy otworzyć w obecności doręczyciela i sprawdzić, czy towar nie uległ uszkodzeniu. Jeżeli towar ma jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne, należy sporządzić protokół szkód, tylko na podstawie takiego protokołu możliwa jest wymiana towaru na nowy. (…) Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.„

 

„W chwili odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany sprawdzić stan i zawartość przesyłki. Jest to bardzo ważne, gdyż jeżeli zniszczenie lub uszkodzenie nastąpiło w trakcie transportu – reklamacje z tego tytułu będą uwzględniane jedynie w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego w obecności osoby dostarczającej towar.„

 

„W przypadku reklamacji związanych z uszkodzeniem przesyłki, które powstały podczas transportu, rozpatrywane będą wyłącznie reklamacje potwierdzone protokołem szkody potwierdzonym przez przewoźnika przesyłki (Pocztę Polską lub kuriera).„

„Tylko protokół spisany przy odbiorze przesyłki, w obecności kuriera, uprawnia do zgłoszenia reklamacji w postaci braku lub uszkodzenia mechanicznego sprzętu. W przypadku braku takiego protokołu nie będziemy mogli rozpatrzyć reklamacji.„

 

Sklep nie może domagać się spisania protokołu szkody, sama reklamacja nie może być również uzależniona od przedstawienia protokołu szkody.

 

„W przypadku zaginięcia przesyłki [xxx] składa reklamację u przewoźnika. W przypadku, gdy Zamawiający dokonał płatności przelewem na konto, zwrot wpłaconej kwoty zostanie zrealizowany po rozpatrzeniu reklamacji przez przewoźnika i przyznaniu przez niego wypłaty odszkodowania za zagubioną przesyłkę.„

 

„Brak protokołu uniemożliwia wymianę towaru na nowy bądź otrzymanie brakujących jego elementów. Ewentualne późniejsze stwierdzenie braków bądź uszkodzeń przez Kupującego, nie będzie stanowiło podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedającego.„

Sklep nie może także zastrzegać lub ograniczać swojej odpowiedzialności ze względu na czas dostawy, czy na szkodę powstałą do momentu wydania przesyłki kurierowi.


3. Ograniczenie odpowiedzialności sklepu

 

Sklep nie może zastrzegać, ani ograniczać swojej odpowiedzialności jeśli prawo przewiduje taką odpowiedzialność po stronie sklepu. Sklep posiada zarówno prawa jak i obowiązki więc w przypadku poniesienia straty w wyniku działania lub zaniechania osób trzecich przysługuje prawo do dochodzenia od nich odszkodowania.

 

4. Reklamacje i zwroty

 

„Wszelkie reklamacje należy zgłaszać najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania przesyłki podając przy tym imię, nazwisko, nick, telefon kontaktowy. Reklamacje które otrzymamy we właściwym terminie zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni od ich otrzymania. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania przewoźnika (…)”

 

„Aby wysłać sprzęt w ramach reklamacji klient jest zobowiązany do wypełnienia zgłoszenia reklamacyjnego ZAKŁADKA – „Zgłoszenie RMA”. Zostanie nadany numer reklamacji – numer RMA. Paczki nie oznaczone tym numerem nie będą przyjmowane do serwisu – wrócą do klienta, który będzie musiał zapłacić przewoźnikowi za transport w obie strony.”

 

„Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie praw konsumentów, w przypadku sprzedaży konsumenckiej, z towaru zakupionego w naszym sklepie możesz zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, jednak tylko wtedy, gdy produkt nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony czy naruszony (odnosi się to również do trwałych i nieodwracalnych zniszczeń lub uszkodzeń opakowania produktu).„

Sklep nie może potrącać kosztów manipulacyjnych, nie może także wymagać dołączenia dowodu zakupu, ani spełnienia innych warunków niż ustawowe np. numeru RMA.
Koszt dostawy ulega zwrotowi w takim zakresie w jakim zmieniła się po odstąpieniu treść umowy.

Sprzedawca nie może wymagać zwrotu towaru w oryginalnym opakowaniu, ani wymagać aby produkt był nieużywany - to znaczy że produkt może nosić normalne ślady zużycia. Nie można także wydłużać ustawowych terminów dotyczących reklamacji, ani w żaden inny sposób ograniczać prawa do reklamacji lub swojej odpowiedzialności w procesie reklamacji.

 

Co ważne - sklep nie może przyjmować zwrotu produktu, który powinien zostać zwrócony w ramach reklamacji.

5. Sąd właściwy dla sporu

 

„Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w sklepie internetowym [xxx] strony rozstrzygać będą poprzez porozumienie stron. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla siedziby firmy [xxx].„

 

Sklep nie może w żaden sposób zastrzegać określonej właściwości sądu, a sądem właściwym jest zawsze sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu.

6. Zmiany w regulaminie

 

Sklep nie może zmieniać postanowień w dowolnym momencie, ani nie może zastrzegać sobie prawa do zmian w regulaminie bez przedstawienia mechanizmu zmiany nie naruszającego praw nabytych przez klientów sklepu.


7. Inne zapisy niedozwolone

Obydwie strony transakcji powinny zwrócić szczególną uwagę na moment zawarcia umowy między stronami, gdyż z chwilą zawarcia umowy prawa i obowiązki stron są dokładnie uregulowane w obowiązujących przepisach. Złożenie zamówienia nie wiąże się w żaden sposób z zatwierdzeniem regulaminu sklepu, ani ze zgodą na otrzymywanie informacji handlowych.
Regulamin nie powinien być także zaśmiecony zbędnymi zapisami, powinno się w nim znaleźć jedynie przewidziane prawem treść i nic poza tym.


Komentarze

Zaloguj się, aby dodać komentarz
Liczba komentarzy: 0
Dołącz do Newslettera

Bądź na bieżąco

zapisz sie do newslettera

Zdobywaj informacje o nowościach i bądź na bieżąco z naszymi promocjami! Nasz newsletter jest zupełnie bezpłatny i informujemy w nim jedynie o najważniejszych sprawach dot. sprzedaży internetowej.

Kontakt
  • telefon: 799 355 450
facebook youtube status webinar