Content
Netgraf CMS
O AUTORZE
Grzegorz Czekaj
LICZBA ARTYKUŁÓW:6
Grzegorz Czekaj jest doświadczonym prawnikiem posiadającym rozległą wiedzę w zakresie prawa cywilnego i administracyjnego. Współpracuje z wieloma firmami realizującymi projekty w zakresie innowacyjnej gospodarki. Jest autorem szeregu artykułów popularyzujących wiedzę prawniczą, ze szczególnym uwzględnieniem praw konsumentów i prawa nowoczesnych technologii.

Zmiany w regulaminach sklepów internetowych

Do dnia 13 czerwca 2014 roku Państwa Członkowie Unii Europejskiej są zobowiązane wdrożyć dyrektywę 2011/83 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą praw konsumentów. Celem przyjętych w dyrektywie nowych regulacji jest ujednolicenie obowiązującego w państwach Unii prawa oraz przyczynienie się  do rozwoju handlu transgranicznego online. Ponadto, ma się zwiększyć zaufanie klientów do e-sklepów.

Przepisy o sprzedaży konsumenckiej zostaną przeniesione do Kodeksu cywilnego i zintegrowane z przepisami o rękojmi i gwarancji, natomiast ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej zostanie uchylona.

 

Zmian jest wiele, dlatego przedstawię najważniejsze z nich:
  • Przedsiębiorca będzie musiał zapewnić, aby konsument w momencie składania zamówienia wiedział, że zamówienie niesie za sobą obowiązek zapłaty. Po prostu należy przycisk służący do złożenia zamówienia oznaczyć w bardzo czytelny sposób np. „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”,
  • Przedsiębiorcy będą zobowiązani do dostarczenia towaru konsumentowi bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy,
  • Klienci kupujący on-line nie będą ponosić kosztów dodatkowych, jeżeli nie zostaną o nich poinformowani przed złożeniem zamówienia,
  • Termin na odstąpienie od umowy wydłuża się z 10 do 14 dni
  • Przedsiębiorca powinien umożliwić klientowi wypełnienie formularza odstąpienia oraz zwrócić konsumentowi kwotę otrzymaną od niego na pokrycie kosztów dostawy.
  • Nie będzie możliwości zwrotu artykułów higienicznych po usunięciu odpowiednich zabezpieczeń
Uwaga: Jeśli na stronach sklepu nie znajdzie się informacja  o tym, że nabywca ma prawo zwrócić towar bez podania przyczyny, to termin na zwrot wydłuży się o rok, a sprzedawcy grozić będzie grzywna

Komentarze

Zaloguj się, aby dodać komentarz
Liczba komentarzy: 0
Dołącz do Newslettera

Bądź na bieżąco

zapisz sie do newslettera

Zdobywaj informacje o nowościach i bądź na bieżąco z naszymi promocjami! Nasz newsletter jest zupełnie bezpłatny i informujemy w nim jedynie o najważniejszych sprawach dot. sprzedaży internetowej.

Kontakt
  • telefon: 799 355 450
facebook youtube status webinar