Content
Netgraf CMS
O AUTORZE
Grzegorz Czekaj
LICZBA ARTYKUŁÓW:6
Grzegorz Czekaj jest doświadczonym prawnikiem posiadającym rozległą wiedzę w zakresie prawa cywilnego i administracyjnego. Współpracuje z wieloma firmami realizującymi projekty w zakresie innowacyjnej gospodarki. Jest autorem szeregu artykułów popularyzujących wiedzę prawniczą, ze szczególnym uwzględnieniem praw konsumentów i prawa nowoczesnych technologii.

Odstąpić od umowy, czy nie odstąpić?

Każdy konsument, który zawarł umowę na odległość (np. kupił przez Internet odzież lub sprzęt AGD) lub zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej w terminie 10 dni. Termin ten liczy się od dnia wydania towaru, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

Warunkiem skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 10 dni jest poinformowanie konsumenta przez sprzedawcę, najpóźniej w chwili złożenia propozycji zawarcia umowy na odległość, o przysługującym prawie do odstąpienia od umowy, a następnie potwierdzenie tej informacji na piśmie najpóźniej w momencie rozpoczęcia spełniania świadczenia.

Jeżeli konsument nie otrzyma pisemnego potwierdzenia takiej informacji, to termin na odstąpienie od umowy wydłuża się do trzech miesięcy od dnia wydania rzeczy lub zawarcia umowy świadczenie usługi. Jeśli jednak sprzedawca po rozpoczęciu biegu powyższego, trzymiesięcznego terminu przekaże konsumentowi pisemną informację o prawie do odstąpienia od umowy, termin na złożenie przez konsumenta oświadczenia o rozwiązaniu umowy będzie wynosił dziesięć dni od dnia otrzymania przez konsumenta takiej informacji.

Skuteczne odstąpienie od umowy przez konsumenta powinno się odbyć w ww. dziesięciodniowym terminie poprzez przesłanie do sprzedawcy pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Należy dopilnować, aby to oświadczenie zostało przesłane sprzedawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Taka forma odstąpienia od umowy gwarantuje jej skuteczność.

Szczegółowe przepisy regulujące odstępowanie od umowy zawartej na odległość są zawarte w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.). Wynika z nich, że w razie odstąpienia od umowy uważana jest ona za niezawartą, a konsument jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. Musi on jednak ponieść koszt zwrotnej przesyłki towaru. Z drugiej strony zwrot pieniędzy za towar powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. W razie jakichkolwiek przedpłat konsumentowi należą się również odsetki ustawowe od uiszczonej kwoty.

W przypadku, gdy umowa zawierana na odległość wiąże się z zawarciem kredytu konsumenckiego (np. przy sprzedaży na raty), to jednocześnie z odstąpieniem od niej dokonuje się odstąpienia od umowy kredytowej. Uprawnienie to wynika z ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2001 r. nr 100, poz. 1081 z późn. zm.). Wówczas kredytodawca – czyli oferujący raty – zwraca niezwłocznie poniesione przez konsumenta koszty związane z zawarciem umowy kredytowej, z wyłączeniem opłaty przygotowawczej oraz wydatków związanych z ustanowieniem ewentualnego zabezpieczenia spłat.

Komentarze

Zaloguj się, aby dodać komentarz
Liczba komentarzy: 0
Dołącz do Newslettera

Bądź na bieżąco

zapisz sie do newslettera

Zdobywaj informacje o nowościach i bądź na bieżąco z naszymi promocjami! Nasz newsletter jest zupełnie bezpłatny i informujemy w nim jedynie o najważniejszych sprawach dot. sprzedaży internetowej.

Kontakt
  • telefon: 799 355 450
facebook youtube status webinar