Content
Netgraf CMS
O AUTORZE
Grzegorz Czekaj
LICZBA ARTYKUŁÓW:6
Grzegorz Czekaj jest doświadczonym prawnikiem posiadającym rozległą wiedzę w zakresie prawa cywilnego i administracyjnego. Współpracuje z wieloma firmami realizującymi projekty w zakresie innowacyjnej gospodarki. Jest autorem szeregu artykułów popularyzujących wiedzę prawniczą, ze szczególnym uwzględnieniem praw konsumentów i prawa nowoczesnych technologii.

Kopiowanie opisów produktów w sklepach internetowych

Coraz częściej zdarza się, że kopiowane są opisy produktów. Co prawda, powstały one na podstawie opisu technicznego producenta, ale nierzadko stworzyliśmy je nakładem pracy i twórczego myślenia. Jak je zatem ochronić?

Niestety bardzo ciężko jest udowodnić, że opis produktu jest utworem w myśl art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) ochroną prawa autorskiego objęty jest: „wszelki przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze […]”.  Należało by wykazać, że sposób przedstawienia produktu (zdjęcia, kolorystyka, czcionka, kolejność opisu elementów) jest naszą inwencją twórczą i ma znamiona oryginalności.


Ciekawym jest, że utworem można nazwać dzieło, które stanowi kompilację powszechnie dostępnych danych, czyli jeżeli tworzymy opis z elementów, które nie są objęte ochroną, ale w sposób unikalny.

Wynika to z art. 3 prawa autorskiego, który mówi, iż „Zbiory, antologie, wybory, bazy danych spełniające cechy utworu są przedmiotem prawa autorskiego, nawet jeżeli zawierają niechronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter, bez uszczerbku dla praw do wykorzystanych utworów.”


Jeśli stwierdzimy, że nasz opis produktu został stworzony w oparciu o twórczy, oryginalny dobór danych, to opis taki, jako utwór, podlega ochronie prawnoautorskiej i nie może być kopiowany czy modyfikowany bez zgody jego twórcy.

Nieco lepiej jest chronić opis przedmiotu na zasadzie przysługującej ochronie twórczo opracowanej bazie danych. Trzeba wykazać, że stworzyliśmy zbiór danych zgromadzonych według danej metody bądź systematyki i ponieśliśmy nakłady inwestycyjne. Opisów z takiej bazy danych nie można kopiować, nawet jeśli nie stanowią one utworów. Zapisy o ochronie baz danych znajdują się w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r o ochronie baz danych (Dz. U. Z 2001 r. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.).


Możemy napisać pismo do firmy, która skopiowała nasz opis produktu, który jest utworem/lub bazą danych i powołać się w nim na art. 116 prawa autorskiego. Rozpowszechnianie utworu w celu zdobycia korzyści majątkowej jest łamaniem praw autorskich bądź też ustawy o ochronie bazy danych. Skutkować to może powiadomieniem prokuratora o stosowanych praktykach w związku z popełnieniem przestępstwa określonego w w/w art. za co grozi grzywna, ograniczenie wolności lub utrata wolności do lat 3.

Na koniec informacja dla sprzedających na Allegro: w regulaminie Allegro (http://allegro.pl/country_pages/1/0/user_agreement.php#rule6) znajdują się następujące zapisy:


Art. 8.3. Rola Allegro – „Grupa Allegro może usunąć  Transakcję lub zakończyć przed czasem Transakcję wyłącznie z opcją Kup Teraz w przypadku, gdy czynności związane z  Transakcją naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię Allegro"
oraz
Art. 10.3. Inne obowiązki użytkowników - „Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz  inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu Allegro stanowią przedmiot praw wyłącznych Grupy Allegro lub Użytkowników Serwisu. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej."

Komentarze

Zaloguj się, aby dodać komentarz
Liczba komentarzy: 0
Dołącz do Newslettera

Bądź na bieżąco

zapisz sie do newslettera

Zdobywaj informacje o nowościach i bądź na bieżąco z naszymi promocjami! Nasz newsletter jest zupełnie bezpłatny i informujemy w nim jedynie o najważniejszych sprawach dot. sprzedaży internetowej.

Kontakt
  • telefon: 799 355 450
facebook youtube status webinar