Netgraf CMS
Loader image

Jak skonfigurować zewnętrzne konto pocztowe?

 • Jak skonfigurować zewnętrzne konto pocztowe?
  Poprawnie skonfigurowane konto pocztowe jest potrzebne by móc w pełni korzystać z możliwości, które daje Sellasist. Bez niego nie będziemy w stanie prowadzić korespondencji z klientem, wysyłać statusów czy powiadomień.

  1. Aby dodać i skonfigurować nowe konto pocztowe zaloguj się w Panelu Administracyjnym Sellasist i otwórz kartę kartę Poczta ⇨ Konfiguracja kont.

  2. Na górze, po lewej stronie, kliknij w zielony klawisz +DODAJ KONTO.

  3. Aby poprawnie skonfigurować nowe konto pocztowe w Sellasist, musisz posiadać prawidłowe dane (adres i hasło), a także numery portów i adresy serwerów poczty wychodzącej i przychodzącej.

  4. Wpisujemy adres e-mail oraz hasło.

  5. Następnie podajemy, uzyskane u naszego dostawcy poczty, adresy serwerów pocztowych i numery ich portów.

  6. ZAPISZ

  7. Przy dodawaniu nowej konfiguracji konta pocztowego Sellasist będzie próbował się zalogować na IMAP i SMTP. Spróbuje wysłać testowy e-mail. Wynik tej próby, wyświetli na dole strony, nad przyciskiem ZAPISZ.

  8. Po poprawnym skonfigurowaniu konta, możesz przystąpić do konfiguracji folderów. W tym celu przejdź do karty Poczta ⇨ Konfiguracja kont, klikając w ikonę folderu przy konkretnym koncie możesz stworzyć dowolne foldery i podfoldery dla segregowania korespondencji. W skrzynce będą też widoczne wszystkie foldery, które są stworzone w macierzystej skrzynce, można też stworzyć nowe.
  Po kliknięciu w tę ikonę możesz przystąpić do zarządzania folderami poczty.


  9. W konfiguracji konta, Poczta ⇨ Konfiguracja kont, w sekcji SERWER IMAP możesz wybrać folder, do którego będą zapisywane wysłane maile.

  Uwaga! Część skrzynek pocztowych (np. Gmail) obsługuje tę funkcję po swojej stronie, niezależnie od Sellasist. Ustawienie w ich przypadku tej opcji, spowoduje podwójne dodawanie wiadomości do folderu z wysłanymi.

  Pamiętaj, że możesz także ustawić ten adres poczty jako główne lub dodatkowe konto pocztowe, klikając w Typ konta w prawym górnym rogu.
  Konto główne, to konto za pomocą którego wysyłać się będzie cała automatyczna korespondencja z Sellasist (statusy zamówień, powiadomienia itp.).
  Dane do konfiguracji poczty uzyskają Państwo u swojego dostawcy usług pocztowych.

  UWAGA! Dla poczty na gmail.com konieczne jest włączenie w profilu, na koncie gmail dostępu dla mniej bezpiecznych aplikacji
  https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps