Netgraf CMS
Loader image

Jak zaimportować produkty z pliku do Sellasist? Jak użyć importera plików?

 • Jak zaimportować produkty z pliku do Sellasist? Jak użyć importera plików?
  Uwaga! Poniższa instrukcja konfiguracji importera dotyczy starszej wersji narzędzia. 
  Zapraszamy do zapoznania się z nową instrukcją dla naszego zaktualizowanego importera, dostępną TUTAJ.

  Możesz zaimportować produkty z pliku CSV lub XLSX, do Twojego Sellasist. Wraz z produktami możliwy jest także import atrybutów, wariantów, kategorii i producentów. Dzięki temu zostaną one utworzone w Sellasist i nie musisz dodawać ich ręcznie.

  Warianty, atrybuty i opcje można importować w językach, jakie masz aktywne w Sellasist.

  Jakie warunki musi spełniać plik?

  Każdy element tekstowy otoczony "", kodowanie UTF-8, separatorem CSV może być średnik, tabulator, przecinek, spacja.

  Opis pól

  numer katalogowy - wartość do 255 znaków. (WYMAGANE)
  EAN - kod kreskowy produktu.
  symbol - wartość do 64 znaków.
  nazwa - nazwa produkt, wartość do 255 znaków. (WYMAGANE)
  cena brutto - format XX.XX, lub XX,XX bez spacji. (WYMAGANE)
  cena netto - format XX.XX, lub XX,XX bez spacji, w przypadku uzupełnienia kolumny z VAT cena produktu w postaci ceny brutto.
  VAT - Wartość VAT dla produktu np. 8,23.
  waga - Wartość liczbowa rozdzielona przecinkiem, wyrażona w kilogramach np. 1,5.
  producent - wartość do 255 znaków.
  kategoria - kategoria główna produktu, możemy podać tylko jedną kategorie do której przypisany jest produkt. Możliwe separatory dla podkategorii to ">" lub ">>" przykład Kategoria>>podkategoria. (WYMAGANE)
  stan magazynowy - wartość do 13 znaków.
  Włączony/wyłączony (0/1) - wartość odpowiadająca za włączenie/wyłączenie produktu.
  zdjęcia - w przypadku pojawienia się kilku zdjęć, separatorem jest średnik ";". (WYMAGANE).  UWAGA! Pole nie może zawierać spacji ani znaków specjalnych.

  krótki opis - wartość do 65,535 znaków. Standardowo na sklepie nie jest włączony edytor wizualny, unikać kodu HTML.
  długi opis - wartość do 65,535 znaków. (WYMAGANE)
  tagi - wartość do 65,535 znaków.
  grupa_atrybutow - nazwa grupy dla atrybutów. wartość do 32 znaków.
  atrybuty - przykładowa wartość kolor:niebieski#rozmiar:M, atrybut:wartość#atrybut:wartość - kolejne atrybuty odseparowane znakiem "#". W przypadku nie wybrania kolumny z grupą nie zostaną zaimportowane. Dla atrybutów możliwe jest zaznaczenie opcji "Wartości atrybutów przypisane bezpośrednio do produktów". W przypadku wybrania tej opcji atrybuty będą przypisane bezpośrednio do produktu w związku z tym nie będzie możliwości wyświetlenia atrybutów w filtrach.
  warianty - przykładowa wartość kolor:niebieski#rozmiar:M, wariant:wartość#wariant:wartość - kolejne warianty odseparowane znakiem "#". W przypadku wariantów nazwa grupy generowana jest automatycznie.

  Wartości, które możesz przypisać do wariantów:

  cena_brutto, numer_katalogowy, waga, liczba sztuk, status (włączony/wyłączony), ean, zdjęcia.

  Wariant dodaj w kolejnym wierszu pliku pod produktem do którego ma być przypisany.

  UWAGA
  W przypadku braku wymaganych pól w pliku import nie będzie wykonywany.  Jak mogę zaimportować produkty z pliku?

  1. Zaloguj się w Panelu Administracyjnym.

  2. W zakładce Asortyment kliknij Import produktów.

  3. Kliknij Dodaj import.  4. Wypełnij formularz.

  Aktywność - Ustaw, czy import ma być włączony.
  Nazwa - Dowolna nazwa importu.
  Typ źródła - Wybierz sposób wysłania pliku. Możesz wysłać go ręcznie, albo podać jego adres. Jeśli dostęp do pliku wymaga logowania, podaj login i hasło. W przypadku serwera FTP musisz podać adres serwera i ścieżkę do pliku.
  Separator - Wybierz separator.
  Separator kategorii - Wybierz separator. Możliwe separatory dla podkategorii to ">" lub ">>". Przykład Kategoria>>podkategoria.
  Waluta - Wybierz walutę.
  Domyślna kategoria - Tej opcji możesz użyć, kiedy w pliku nie ma informacji o kategoriach.
  Importuj wszystko - Tej opcji możesz użyć, kiedy w pliku nie ma informacji o kategoriach.
  Wartości atrybutów przypisane bezpośrednio do produktów - Jeśli zaznaczysz tą opcję, wartości atrybutów zostaną przypisane bezpośrednio do produktów. Nie zostaną dodane w grupach atrybutów.
  Szablon wysyłki - Wybierz szablon wysyłki. Dotyczy nowych produktów dodanych z pliku. Nie dotyczy produktów łączonych z istniejącymi.
  Oznaczenie produktów - Wartość po której produkty będą pobierane/aktualizowane. (numer katalogowy, symbol, ean). Po zapisaniu importu nie ma możliwości edycji tego wyboru. Obecnie możemy importować produkty bez możliwości aktualizacji.

  5. Kliknij Zapisz.
  6. Jeśli wysyłasz plik ręcznie kliknij Wyślij plik importu, i wybierz plik ze Swojego komputera. Jeśli przez http lub ftp kliknij Sprawdź połączenie.


  7. Plik zostanie wczytany. Dla każdej kolumny wybierz z rozwijanej listy odpowiadające jej pole w Sellasist.

  numer_kat - Numer katalogowy
  ean - Kod EAN
  symbol - Symbol
  nazwa - NAZWA PRODUKTU (POLSKI)
  cena brutto - Cena brutto
  cena netto - Cena netto
  vat - VAT
  waga - Waga - Po wybraniu pojawi się wybór jednostki
  producent - Producent
  kategoria - kategoria
  stan magazynowy - stan magazynowy
  włączony/włączony(0/1) - włączony/włączony(0/1)
  zdjęcia - zdjęcie. Po wybraniu tego pola musisz wpisać separator jakim są oddzielone zdjęcia. Jeśli masz zdjęcia główne w osobnej kolumnie, możesz ją przypisać do pola Zdjęcie główne. UWAGA! Pole nie może zawierać spacji ani znaków specjalnych.
  krótki opis - Krótki opis (Polski)
  długi opis - Długi opis (Polski)
  tagi - Tagi (Polski)
  grupa_atrybotow - Grupa atrybutów.
  atrybuty - Atrybuty
  warianty - Warianty


  8. Kliknij Zapisz.
  9. Kliknij Pobierz kategorie i zaznacz wybrane kategorie.


  10. Kliknij Utwórz i automatycznie zmapuj.
  11. Kliknij Zapisz. Produkty zostaną zaimportowane. Czas importu jest zależny od ilości produktów i zdjęć. Import przy większych ilościach może potrwać do kilku godzin.


  UWAGA!
  Jeśli wysyłasz plik ręcznie, musisz teraz ponownie przejść do Asortyment ⇨ Import produktów. Odszukaj na liście import, który dodałeś i kliknij przycisk Wyślij plik. Następnie wybierz plik ze swojego komputera i kliknij Otwórz.
  Zaimportowane produkty możesz aktualizować. Zaktualizowane mogą być jedynie stany magazynowe, stawki Vat oraz ceny produktów. Więcej informacji znajdziesz w artykule poniżej.

  POWIĄZANE ARTYKUŁY:

  Zobacz jak zaktualizujesz produkty
  Jak aktualizować produkty przy użyciu importera?

  Zobacz jak eksportujesz produkty do pliku
  Jak wyeksportować produkty do pliku w Sellasist?

  Oceń tę informację:

  - +

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

skontaktuj się z nami

Biuro obsługi Klienta jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.

Dołącz do Newslettera

Bądź na bieżąco

zapisz sie do newslettera

Zdobywaj informacje o nowościach i bądź na bieżąco z naszymi promocjami! Nasz newsletter jest zupełnie bezpłatny i informujemy w nim jedynie o najważniejszych sprawach dot. sprzedaży internetowej.

Kontakt
 • telefon: 799 355 450
facebook youtube status webinar