Netgraf CMS
Loader image

Jak włączyć tryb zbierania w Sellasist WMS?

 • Jak włączyć tryb zbierania w Sellasist WMS?
  W trybie zbierania skutecznie zautomatyzujesz obsługę zamówień. Aplikacja w zoptymalizowany sposób przeprowadzi zbieracza przez proces kompletacji zamówienia. Tryb zbierania jest podzielony na zamówienia jednoelementowe i wieloelementowe, a zbieraczowi możesz przydzielić dokładną liczbę zbiorów do zebrania. Pozwoli Ci to na łatwe organizowanie pracy.

  Zanim zaczniesz korzystanie z trybu zbierania konieczna jest jego konfiguracja. Aby aktywować tryb zbierania towarów w Sellasist, wyślij zgłoszenie na adres biuro@esprzedaz.com. Nasze Biuro Obsługi Klienta dokona aktywacji, a po jej zakończeniu tryb będzie widoczny w zakładce Sellasist WMS w panelu administracyjnym Sellasist.

  Jak skonfigurować tryb zbierania?

  1. Konfigurację proponujemy rozpocząć od ustawienia statusów, po których zmianie będą następowały akcje automatyczne. Zalecamy dodanie własnych statusów zamówień dla Sellasist WMS. Statusy dodasz i edytujesz w Administracja ⇨ Statusy zamówień. Podczas edycji lub dodawania statusu możesz ustawić jego opcje. Wybierzesz własny kolor, którym na liście zamówień będą oznaczane zamówienia o konkretnym statusie. Sellasist w momencie zmiany statusu zamówienia może automatycznie wysyłać powiadomienia e-mail. Sam ustawisz czy powiadomienia mają być wysyłane i wpiszesz własny tytuł oraz treść powiadomienia. Oprócz powiadomień e-mail możesz także ustawić powiadomienia SMS. Każdy status ma własne ustawienia.

  Więcej informacji o dodawaniu statusów znajdziesz tutaj ⇨ Jak dodać i skonfigurować własne statusy zamówień w Sellasist WMS?


  2. W zakładce Magazyn kliknij Sellasist WMS.
  3. Odszukaj sekcję Tryb zbierania i ustaw opcje dotyczące zbierania produktów.

  4. Po skonfigurowaniu wszystkich opcji zapisz zmiany. Poniżej omówimy poszczególne punkty wymagające konfiguracji.
  STATUS ZAMÓWIENIA DO ROZPOCZĘCIA ZBIERANIA

  Ustaw status, jaki musi mieć zamówienie, aby można zacząć zbieranie. Zamówienia o tym statusie będą automatycznie przechodziły do trybu zbierania, a zbieracz będzie mógł rozpocząć kompletację zamówienia, tj. skanowanie produktów. Możesz tu wybrać dodane przez siebie własne statusy zamówień. Statusy dodajesz i usuwasz w Administracja ⇨ Statusy zamówień. Status zamówienia do rozpoczęcia zbierania często nazywany jest przez naszych klientów jako np. W realizacji/W kompletacji/Kompletowane/Zbierane. W ten sposób, dzięki natychmiastowej synchronizacji, każde zamówienie o wybranym statusie jest od razu widoczne w aplikacji dla zbieracza i można zacząć zbieranie.


  Masz tu możliwość wyboru kilku różnych statusów zamówień podczas kompletowania produktów. Ta nowa opcja zapewnia większą elastyczność i efektywność w procesie realizacji zamówień, umożliwiając Ci personalizację procesu zbierania w zależności od  indywidualnych wymagań i priorytetów. 
  Możesz wybrać statusy zamówień, z których chcesz zbierać produkty. Jeśli masz wyznaczone konkretnie statusy, ułatwia to identyfikację i przyspiesza proces kompletacji.
  Widok możliwości wyboru statusu zamówienia w Trybie zbierania: 


  W konfiguracji statusów (Administracja ⇨ Statusy zamówień ⇨ edycja wybranego statusu) masz możliwość dostosowania wyglądu systemu, zmieniając kolor tła i tekstu dla statusów zamówień. Dzieki temu, pracownik zbierający zamówienia może szybko i skutecznie rozpoznawać statusy, co znacznie usprawnia i przyspiesza jego pracę.

  Przykład zastosowania: masz serię zamówień gotowych do zbierania, które są oznaczone jako Nowe, W realizacji i Zbierane. Dzięki temu ulepszeniu w Trybie Zbierania, możesz ustawić, aby pracownicy magazynu skupili się najpierw na zamówieniach np Zbierane. Po zalogowaniu się do trybu zbierania, pracownik może wybrać ten status z listy, co pozwoli mu na szybszą obsługę tych konkretnych zamówień. Kiedy wszystkie zamówienia ze statusem Zbierane są skompletowane, pracownik może przejść do następnego statusu, na przykład Nowe, aby kontynuować proces bez potrzeby zmiany ustawień w systemie.


  Pozwala to na zaawansowaną konfigurację trybu zbierania przy użyciu automatyzacji. Daje to możliwość dostosowania procesu zbierania do specyficznych wymagań, takich jak przypisanie róznych statusów dla zamówień jednoelementowych lub wieloelementowych, co może usprawnić logistykę i czas realizacji. Na przykład, można ustawić, aby zamówienia dla określonego kuriera, np. DPD, automatycznie otrzymywały inny status. 

  STATUS ZAMÓWIENIA PO ZAKOŃCZENIU ZBIERANIA

  Ustaw status, jaki otrzyma zamówienie po zakończeniu zbierania. Po zeskanowaniu ostatniego produktu z danego zamówienia jego status zostanie automatycznie zmieniony na ten, który tu ustawisz.
  Z trybu zbierania od razu do trybu pakowania

  Jeśli chcesz, aby zamówienie po zebraniu od razu przeszło do trybu pakowania to statusy Status zamówienia po zakończeniu zbierania oraz Status zamówienia do rozpoczęcia pakowania powinny być takie same. Na przykład Pakowane. Statusy dla trybu pakowania ustawisz w Magazyn ⇨ Sellasist WMS.  STATUS ZAMÓWIENIA Z BRAKUJĄCYMI PRODUKTAMI

  Ustaw status, jaki będzie miało zamówienie w przypadku braku zamawianego produktu. Gdy na stanie magazynowym brakuje produktu z danego zamówienia i zostanie ono oznaczone jako brak towaru, status tego zamówienia automatycznie zmieni się na ten, który tu wybierzesz.

  Możesz ustawić automatyczne pobieranie stanów magazynowych z programu kasowo-magazynowego lub hurtowni, z jakimi współpracujesz, zaznaczając checkbox [BETA] Korzystaj z dostępności produktów u dostawców.  TRYB ZBIERANIA

  Wybierz sposób zbierania zamówień przez zbieraczy. Możesz wybrać sposób zbierania zamówień: Zbierane po produktach, Zbierane po zamówieniach lub Tryb hybrydowy.
  By wybrać najbardziej odpowiedni tryb zalecamy zapoznać się z informacją poniżej i określić, który z trzech wariantów najbardziej Państwu odpowiada. Przy szerokim asortymencie i zamówieniach wieloelementowych polecamy wykorzystanie trybu hybrydowego, który skutecznie zoptymalizuje pracę zbieracza.

  Aby wybrać najbardziej odpowiedni tryb zalecamy zapoznać się z informacją poniżej i określić, który z trzech wariantów najbardziej Ci odpowiada. Przy szerokim asortymencie i zamówieniach wieloelementowych polecamy wykorzystanie trybu hybrydowego, który skutecznie zoptymalizuje pracę zbieracza.


  Tryb zbierania produkt po produktach


  Metoda wave picking jest optymalna i najlepiej sprawdzi się w przypadku dużej liczby zamówień z jednym produktem lub niedużej różnorodności asortymentu, znajdującego się w magazynie.
  • Zamówienia dzielone są na jednoelementowe i wieloelementowe.
  • Zbieracz dostaje listę produktów do zebrania z jednoelementowych zamówień.
  • Zamówienia jednoelementowe przekazane są do pakowania, aby można było zebrać zamówienia wieloelementowe.
  • Zbieracz dostaje listę produktów do zebrania z wieloelementowych zamówień.
  • Zamówienia zbierane są jednocześnie, więc zbieracz może szybciej skompletować produkty.


  Tryb zbierania zamówienie po zamówieniach  Batch picking - najwygodniejszy sposób dla małych magazynów z niewielką liczbą zamówień lub w przypadku przeważającej liczby zamówień wieloelementowych.
  • Zamówienia są realizowane po kolei.
  • Zbieracz szuka produktów przypisanych do jednego zamówienia.
  • Zbieranie jest zaplanowane według lokalizacji produktów zawartych w zamówieniach.
  • Metoda pozwala na zachowanie porządku w momencie pakowania.

  Hybrydowy tryb zbierania  Najbardziej polecana przez Sellasist strategia, która łączy w sobie szybkość zbierania po produktach z prostotą zbierania po zamówieniach.
  • Zamówienia dzielone są na jednoelementowe i wieloelementowe.
  • Najpierw zbieracz szuka produktów z zamówień jednoelementowych metodą produkt po produkcie, żeby skompletować produkty jak najszybciej.
  • Zbieracz skanuje produkty i przekazuje je do spakowania.
  • Następnie zbieracz zbiera produkty z zamówień wieloelementowych metodą zamówienie po zamówieniu, aby zachować porządek.
  • Domyślna notatka dla brakujących produktów.


  Objętość zamówień jednoelementowych

  Po wpisaniu wartości, zamówienia jednoelementowe zostaną ograniczone do sumy objętości produktów. Zamówienia powyżej tej wartości zostaną potraktowane jako zamówienia wieloelementowe. Jeżeli nie chcesz korzystać z tego ustawienia zostaw pole puste lub ustaw zero.

  Domyślna notatka dla brakujących produktów

  Możesz w oknie zdefiniować domyślną notatkę dla brakujących produktów w zamówieniu, widoczną w przypadku, gdy zamówienie będzie oznaczone statusem z brakującymi produktami. Wpisany dowolny tekst będzie widoczny zarówno w Sellasist, jak i z poziomu aplikacji dla wszystkich pracowników magazynu.
  Dzielenie zamówień na zbiory

  Po włączeniu tej opcji zamówienia zostaną podzielone na zbiory. Zbieracz będzie miał przydzielaną pulę zamówień do zebrania. Możesz ustawić liczbę zamówień w zbiorze. Zbiory mogą być przydzielane do zbieraczy automatycznie albo zarządzane ręcznie przez administratora.
  RĘCZNE PRZYDZIELANIE ZAMÓWIEŃ

  By skonfigurować ręczne przypisywanie zbiorów zamówień do zbieracza należy:
  • Zaznaczyć checkbox Dzielenie zamówień na zbiory. Pozwoli obsługiwać zbiory zamówień - każdy ze zbieraczy otrzyma własną pulę zamówień do zebrania, np. 10 zamówień.
  • Określić liczbę zamówień w zbiorze np. 10 zamówień - maksymalna liczba zamówień, jaka będzie mogła być przydzielona danemu zbieraczowi. Liczba zamówień w zbiorze wieloelementowych zamówień - Wpisz, ile maksymalnie zamówień ma otrzymać zbieracz do kompletacji. Liczba zamówień w zbiorze jednoelementowych zamówień - Wpisz, ile maksymalnie jednoelementowych zamówień ma otrzymać zbieracz do kompletacji. 
  • Zarządzanie zbiorami: wybierz Ręcznie. Zbiorami będzie zarządzał administrator.
  Zamówienia przydzielisz zbieraczom za pomocą akcji masowych w Zamówienia ⇨ Zamówienia. Więcej o ręcznym przydzielaniu dowiesz się tu ⇨ Jak podzielić zamówienia na zbiory i ustawić zbieraczy dla zamówień w Sellasist WMS?  AUTOMATYCZNE PRZYDZIELANIE ZAMÓWIEŃ

  By skonfigurować automatyczne przypisywanie zbiorów zamówień do zbieraczy należy:
  • Zaznaczyć checkbox Dzielenie zamówień na zbiory. Pozwoli obsługiwać zbiory zamówień - każdy ze zbieraczy otrzyma własną pulę zamówień do zebrania, np. 10 zamówień.
  • Określić liczbę zamówień w zbiorze np. 10 zamówień - maksymalna liczba zamówień, jaka będzie mogła być przydzielona danemu zbieraczowi. Liczba zamówień w zbiorze wieloelementowych zamówień - Wpisz, ile maksymalnie zamówień ma otrzymać zbieracz do kompletacji. Liczba zamówień w zbiorze jednoelementowych zamówień - Wpisz, ile maksymalnie jednoelementowych zamówień ma otrzymać zbieracz do kompletacji. 
  • Zarządzanie zbiorami: wybierz Automatyczne.

  AKCJA PO ZEBRANIU ZBIORU ZAMÓWIEŃ

  Wybierz akcję, która nastąpi po skompletowaniu zbioru zamówień:
  • Przydzielenie nowego zbioru - Zbieracz przekazuje zebrany zbiór zamówień pakowaczowi, a sam pozostaje w trybie zbierania i ma przydzielony nowy zbiór do kompletacji.
  • Przejście do trybu pakowania - Zebrany zbiór przechodzi do trybu pakowania - zbieracz nie kompletuje następnego zbioru zamówień, a przechodzi w tryb pakowania i przygotowuje zebrany zbiór zamówień do wysyłki.

   

  [BETA] KORZYSTAJ Z DOSTĘPNOŚCI PRODUKTÓW U DOSTAWCÓW
  Gdy na stanie magazynowym brakuje produktu z danego zamówienia, po zaznaczeniu tego checkbox’u ustawisz automatyczne pobieranie stanów magazynowych z programu kasowo-magazynowego, z jakim współpracujesz – ze zintegrowanej hurtowni.

  SORTUJ ZAMÓWIENIA WEDŁUG KURIERÓW

  Masz możliwość ustawienia kolejności zbierania przez zbieraczy zamówień pod względem przyjazdu po dane zamówienia konkretnych firm kurierskich. Kolejność zamówień do zbierania będzie wyznaczona według priorytetów ustawienia metod dostawy, które w prosty sposób ustawisz w zakładce: Magazyn ⇨ Sellasist WMS ⇨ Kolejność zbierania wg kurierów, metodą Drag & Drop - przeciągając danego kuriera na początek listy.
  Zbieranie zamówień do koszyków

  W trybie zbierania po produktach oraz po zamówieniach będzie można zebrane produkty wiązać z koszykami, które osoba pakująca będzie mogła zidentyfikować po kodzie kreskowym koszyka. Jest to rozwiązanie dla sprzedawców, którzy sprzedają produkty bez kodów kreskowych.

  Wydruk dokumentów dla koszyka przy zbieraniu po zamówieniach

  Możliwość drukowania dokumentów zamówienia kompletowanego do koszyków. Opcja działa w trybie zbierania po zamówieniach oraz włączonej opcji zbierania zamówień do koszyków.
  Oddziel zamówienia z trybu sprzedaży bezpośredniej

  Zamówienia złożone przez tryb sprzedaży bezpośredniej będą wyświetlane na osobnej liście w Trybie Zbierania. Opcja przydatna, gdy prowadzisz własny sklep stacjonarny i chcesz używać systemu Sellasist WMS do obsługi klientów.


     Zbieraj wybrane produkty w trybie pakowania

  Dzięki zaznaczeniu tej opcji możesz zbierać w trybie pakowania Sellasist WMS wybrane przez Ciebie produkty.
  Drukuj dokumenty przy zbieraniu zamówień jednoelementowych

  Po zaznaczeniu tej opcji Sellasist będzie drukować dokumenty w trybie zbierania produkt po produkcie dla zamówień jednoelementowych.

  Zbieraj zamówienia na regał pakowawczy

  Zbieranie produktów do wózków oraz rozlokowanie ich na regale pakowawczym. W zależności od potrzeb Twojego magazynu i branży, w jakiej sprzedajesz możemy zorganizować zbieranie zamówień do tzw. regału pakowawczego, aby następnie dokonywać szybkiego pakowania zamówienia w danej półce.
  Rozdziel pracę między magazynami

  Zaznacz tę opcję jeżeli posiadasz więcej niż jeden magazyn, aby rozdzielić zbieranie zamówień na poszczególne magazyny.
  Zbieraj zamówienia i pakuj do wózków

  Zebrane wózki będą wymagały później zeskanowania kodu kreskowego w trybie pakowania.
  Zbieraj zamówienia wieloelementowe i pakuj do wózków - Zbieraj zamówienia wieloelementowe do wózków. Zebrane wózki będą wymagały zeskanowania kodu kreskowego w trybie pakowania.
  Zbieraj zamówienia jednoelementowe i pakuj do wózków - Zbieraj zamówienia jednoelementowe do wózków. Zebrane wózki będą wymagały zeskanowania kodu kreskowego w trybie pakowania.


  Zbieraj produkty bez etykiet do koszyków

  Funkcja działa tylko w przypadku uruchomionej konfiguracji Zbieranie zamówień do koszyków. Zamówienia w których istnieć będą produkty bez kodów kreskowych będą zbierane na regał z koszykami, pozostałe zamówienia będą zbierane produkt po produkcie.

  Należy zaznaczyć tryb zbierania zamówień do koszyków:


  a nastepnie zaznaczyć:
  Jak utworzyć konto zbieracza? Jak nadać uprawnienia?

  Po skonfigurowaniu trybu zbierania Sellasist WMS musisz utworzyć dla swoich pracowników konta administratora (jeśli jeszcze ich nie mają), i nadać im uprawnienia do Sellasist WMS i konkretnie do trybu zbierania. Jak nadać administratorom uprawnienia do Sellasist WMS?

  Kiedy to zrobisz zbieracze będą już mogli zalogować się do aplikacji i rozpocząć pracę.

  Logowanie zbieracza

  Logowanie do aplikacji Sellasist WMS odbywa się za pomocą indywidualnie wygenerowanego kodu kreskowego, przypisanego do konta administratora w Sellasist. Każdy administrator ma własny kod. Aby wygenerować kod, musisz najpierw nadać odpowiednie uprawnienia administratorow ⇨ Jak nadać administratorom uprawnienia do Sellasist WMS?

  Zobacz jak się zalogować ⇨ Jak zalogować się do Sellasist WMS?


  Zbieranie produktów

  Gdy skonfigurowałeś tryb zbierania z funkcją automatycznego przydzielania zamówień, po zmianie statusu na odpowiedni do rozpoczęcia zbierania (np. W realizacji) możesz przystąpić do zbierania produktów z półek magazynowych.

  1. Kliknij przycisk.  2. Kliknij Tryb zbierania.  3. Po wyborze trybu zbierania widoczny jest podział na zamówienia jednoelementowe, wieloelementowe oraz wszystkie zamówienia obsługiwane przez system. Przeprowadzimy Cię przez przykładowe zbieranie towaru. Kliknij przycisk Wszystkie zamówienia.  5. Po kliknięciu wybranej opcji np. Wszystkie zamówienia zbieracz może przystąpić do kompletacji zamówienia poprzez skanowanie skanerem, kolektorem lub smartfonem wyświetlonego produktu do zebrania lub klikając Zebrane w prawym dolnym rogu aplikacji - w naszym przykładzie jest to pasek. Kliknij zamówienie, które chcesz zebrać.  6. Skanuj kolejno produkty z zamówienia skanerem, kolektorem czy też aparatem smartfonu i Potwierdź zebranie produktu.

  Po kompletacji zamówienia należy kliknąć Zapisz i Potwierdzić skompletowanie produktów. Po skompletowaniu i odpowiednim skonfigurowaniu zmienią one status zamówienia na ustawiony wcześni

  Oceń tę informację:

  - +
Dołącz do Newslettera

Bądź na bieżąco

zapisz sie do newslettera

Zdobywaj informacje o nowościach i bądź na bieżąco z naszymi promocjami! Nasz newsletter jest zupełnie bezpłatny i informujemy w nim jedynie o najważniejszych sprawach dot. sprzedaży internetowej.

Kontakt
 • telefon: 799 355 450
facebook youtube status webinar