Netgraf CMS
Loader image

Jak zaimportować asortyment i oferty z Allegro?

 • Jak zaimportować asortyment i oferty z Allegro?
  Kiedy dokonasz integracji Twojego konta Allegro z Sellasist, możesz zaimportować asortyment i oferty z tego konta. Po imporcie będziesz mógł łatwo zarządzać Twoimi ofertami Allegro w Panelu Administracyjnym Sellasist.

  • Na podstawie danych z Allegro zostaną utworzone produkty w karcie Asortyment ⇨ Produkty i oferty w karcie Oferty ⇨ Allegro.
  • Szablony ustawień zostaną dobrane automatycznie. W przypadku braku pasującego szablonu zostanie on utworzony. Cenniki wysyłek i zestawy usług dodatkowych zostaną pobrane z Allegro.
  • Kategorie asortymentu zostaną utworzone automatycznie w strukturze odpowiadającej kategoriom Allegro. Producenci dobrani lub utworzeni na podstawie parametru Producent lub Marka.
  • Po zakończeniu importu na adres email Twojego konta eSprzedaż zostanie wysłany pełen raport z wynikiem.


  Jeżeli wcześniej nie zintegrowałeś konta Allegro, musisz to najpierw zrobić. Zapoznaj się z instrukcją integracji: Jak zintegrować konto Allegro?
   


  Jak zaimportować asortyment i oferty z Allegro?

  1. Zaloguj się w Panelu Administracyjnym.
  2. W zakładce Integracje kliknij Allegro.

  3. Kliknij Importuj Asortyment i Oferty przy wybranym koncie Allegro.


  WAŻNE!!!
  Pobrane oferty nie zostaną powiązane z już istniejącymi produktami. Nie pobierają się też oferty, które już są w bazie Sellasist.


  4. Ustaw parametry importu:

  Status ofert - Możesz wybrać które oferty pobierzesz z Allegro. Możesz pobrać aktywne, zakończone i szkice. Zalecamy pobieranie tylko aktywnych ofert. Zmniejszy to prawdopodobieństwo zduplikowania produktów.

  Pole danych - W tym polu zostanie umieszczony opis produktu. Pole musi mieć włączony Edytor Uniwersalnego Opisu i być dostępne w produktach. Jeśli nie ma takiego pola, może ono zostać utworzone automatycznie.


  Ponowne wystawianie - Wybierz opcję ponownego wystawiania ofert. 
  Importuj sygnaturę - Sygnatura zostanie przeniesiona do pola Symbol.

  Włącz synchronizacje - Po zaznaczeniu tego pola zaimportowane oferty będą miały włączone wszystkie synchronizacje (za wyjątkiem opisu i ceny, jeśli włączono łączenie produktów). Synchronizacje można też włączyć później, po upewnieniu się, że wszystko zaimportowało się prawidłowo. Można to zrobić za pomocą akcji masowych na liście ofert Allegro.*
  [Oferty ⇨ Allegro ⇨ zaznacz oferty ⇨ wybór odpowiedniej Synchronizacji w akcjach masowych dostępnych nad listą ofert⇨ Wykonaj] 

  Importuj zestawy - Zaznacz, jeżeli chcesz importować zestawy 

  Łączenie produktów - Zgodnie z wybraną metodą wykrywane będą oferty, które można przypisać do już istniejącego produktu. Zostanie zachowany oryginalny opis produktu z asortymentu - kolejne dołączane oferty nie będą go modyfikować. Oferty dołączone do istniejącego produktu będą miały wyłączoną synchronizację opisu i ceny. Jeśli do produktu zostaną dołączone oferty o różnych stanach magazynowych, zapisany zostanie ten najwyższy.
  Dla importu zestawów:

  • Nie łącz - Dla każdej oferty zostanie utworzony nowy zestaw oraz nowe produkty.
  • Łączenie po produktyzacji i EAN - Jeżeli zostanie znaleziony zestaw z identycznymi produktami i ilością w zestawie, to oferta zostanie do niego podłączona. Jeżeli to się nie uda, to zostanie utworzony nowy zestaw z produktami. Gdy uda się znaleźć produkt po wybranym typie łączenia, to zostanie od dodany do zestawu, w innym przypadku zostanie utworzony nowy produkt.
  • Łączenie [po sygnaturze / według plików csv] - Oferta może zostać powiązana z zestawem wyłącznie, gdy zestaw, jak i oferta mają identyczną ilość produktów. Jeżeli nie uda się jednoznacznie dopasować oferty do zestawu, to zostanie utworzony nowy zestaw z nowymi produktami.
  Dla łączenia po sygnaturze/ według plików csv jest możliwa opcja "Łączenie pod produktów". Opcja ta umożliwia utworzenie nowego zestawu z istniejących produktów po produktyzacji.

  Dodatkowo, dla tej opcji do otrzymywanego raportu po imporcie ofert allegro dodano informacje, czy został utworzony nowy produkt oraz dodano informacje o zestawach.


  Łączenie pod produktów - Gdy nie uda się powiązać oferty z istniejącym zestawem, to pod produkty w nowo utworzonym zestawie zostaną wyszukane po produktyzacji lub zostaną utworzone nowe w przypadku braku dopasowania.


  Możesz również ręcznie dopasować pobierane oferty do już istniejących produktów.
  Po wyborze opcji Łączenie produktów: Według pliku CSV pojawi się możliwość pobrania pliku z identyfikatorami produktów i kolumną, w której należy podać numer oferty Allegro. Następnie tak uzupełniony plik należy wysłać w formularzu zlecania importu.
  Nie importuj ofert, których nie można dopasować do żadnego produktu - Nie zostaną zaimportowane oferty, które nie są przypisane do żadnego produktu lub wariantu.


  Wgraj plik CSV - Wgraj plik CSV uzupełniony o numery oferty.


  5. Kliknij Importuj.

  UWAGA!
  Pole danych, do którego trafi opis oferty musi mieć włączony edytor uniwersalnego opisu. Edytor dla wybranego pola możesz włączyć w Treści ⇨ Pola Danych.


  UWAGA!
  Jeśli zaznaczysz łączenie produktów, a do jednego produktu zostaną przypisane oferty z różnymi sygnaturami, dotychczasowe sygnatury zostaną nadpisane.


  FAQ


  Pytanie: Czy za pomocą pliku csv można zaimportować kilka ofert i powiązać z tym samym produktem?
  Odpowiedź: Tak, można rozdzielić je przecinkami (numery ofert) lub skopiować sobie wiersz i w nowym wpisać inny numer oferty.

  Pytanie: Jak włączyć synchronizację z Allegro po zaimportowaniu ofert?
  Odpowiedź: Jeżeli podczas importu ofert, nie zaznaczyłeś opcji synchronizacji możesz to zrobić również po zaimportowaniu ofert. 


  1. Przejdź do zakładki Allegro ⇨ Oferty
  2. Zaznacz odpowiednie produkty, możesz również zaznaczyć wszystkie. 

  3. Na górze z listy rozwijanej wybierz odpowiednią synchronizację i kliknij Wykonaj.  
  POWIĄZANE ARTYKUŁY:

  Sprawdź jak możesz utworzyć Pola danych:

  Sprawdź jak zintegrujesz konto Allegro:

  Zobacz jak dodać nowe produkty:

  Zobacz więcej o produktyzacji:

  Oceń tę informację:

  - +
Dołącz do Newslettera

Bądź na bieżąco

zapisz sie do newslettera

Zdobywaj informacje o nowościach i bądź na bieżąco z naszymi promocjami! Nasz newsletter jest zupełnie bezpłatny i informujemy w nim jedynie o najważniejszych sprawach dot. sprzedaży internetowej.

Kontakt
 • telefon: 799 355 450
facebook youtube status webinar