Netgraf CMS
Loader image

Jak wykonać import powiązań produktów z zestawami?

 • Jak wykonać import powiązań produktów z zestawami?
  Import powiązań produktów z zestawami w Sellasist umożliwia łatwe dodawanie zestawów produktów do Twojego asortymentu. Proces ten opiera się na podobnym mechanizmie do importu produktów, z kilkoma specyficznymi różnicami dotyczącymi mapowania kolumn i szczegółów importu.
  Główna różnica polega na tym, że musisz przyporządkować różne rodzaje informacji w pliku, który importujesz, takie jak: które produkty są w zestawie i ich szczegóły.

  Uwaga! Poniżej opisany importer służy jedynie do powiązania istniejących produktów z istniejącymi zestawami.
  Jeżeli chcesz zaimportować produkty lub zestawy użyj importera produktów.


  1. Zaloguj się do Panelu Administracyjnego Sellasist. 
  2. Z zakładki Asortyment wybierz Zestawy
  3. Przejdź do sekcji Import powiązań produktów z zestawami. 
  Znajdziesz tutaj przykładowe pliki importu, które pomogą Ci przygotować własny dokument do importu.
  4. Wgranie Pliku: Kliknij Wykonaj nowy import.
  Upewnij się, że format pliku jest zgodny z wymaganiami systemu.
  3. Załaduj plik
  Dozwolony format pliku to: CSV, XLS, XLSX.
  Maksymalny rozmiar pliku : 100MB.  4. Kliknij Prześlij plik  5. Sprawdź Ustawienia podstawowe: 

  Nazwa wgranego pliku - sprawdź nazwę wgranego pliku/
  Format wgranego pliku - sprawdź format wgranego pliku.
  Liczba pozycji - sprawdź liczbę wszystkich pozycji znaleziona w pliku. 
  Pierwsza pozycja zawiera nagłówki - określ, czy Twój plik zawiera nagłówki kolumn. To ułatwi mapowanie danych.

  6.  Kliknij Zapisz i przejdź dalej.
  7. Powiązanie elementów: W procesie integracji danych z pliku do systemu Sellasist, kluczowe jest precyzyjne powiązanie odpowiednich elementów.
  Np. Jednym z takich elementów jest EAN zestawu wymieniony w wgrywanym pliku. Aby zapewnić prawidłową synchronizację, konieczne jest dopasowanie tej kolumny z odpowiednim parametrem w Sellasist.

  Wybierz i dopasuj odpowiednie parametry z "Parametr w Sellasist" do "Kolumna z pliku". 

  Unikalny element zestawów (wymagane): Identyfikator pozwalający na rozróżnienie poszczególnych zestawów. System importera identyfikuje i dopasowuje zestawy produktów w bazie danych, wykorzystując unikalny numer np. EAN jako element rozpoznawczy. 

  Unikalny element produktów (wymagane): Podobnie jak w przypadku zestawów, każdy produkt w zestawie musi mieć swój unikalny identyfikator np. EAN, który pomaga w rozróżnianiu poszczególnych produktów.

  Warianty (wymagane, jeśli dotyczy): Jeśli w Twoim asortymencie występują produkty mające różne warianty (np. różne kolory, rozmiary), ta kolumna powinna zawierać informacje o tych wariantach. Jest to szczególnie ważne, gdy dany produkt w zestawie występuje w kilku wariantach – system musi wiedzieć, który wariant jest częścią zestawu.

  Cena w zestawie (opcjonalne): Ta kolumna jest opcjonalna i służy do określenia ceny produktu w ramach zestawu. Jeśli nie zostanie podana, system automatycznie wykorzysta standardową cenę produktu.

  Liczba sztuk (opcjonalne): W tej kolumnie określasz, ile sztuk danego produktu znajduje się w zestawie. Domyślnie, jeśli nie podasz tej informacji, system przyjmie, że w zestawie jest jedna sztuka danego produktu. 


  8. Kliknij Zapisz i przejdź dalej
  9. Ustawienia szczegółów: 

  Uwaga! Aktualizacja produktów składowych zestawów zmienia ceny i stany magazynowe zestawów! Należy mieć to na uwadze w przypadku włączonych integracji z zewnętrznymi systemami z włączoną synchronizacją cen lub stanów magazynowych

  Unikalny element zestawów - System importera będzie wyszukiwał zestawy produktów w oparciu o wybrany unikalny element identyfikacji.
  Unikalny element produktów - System importera będzie wyszukiwał produkty na podstawie wybranego unikalnego elementu identyfikacyjnego. 
  Zestaw nie zawiera produktów -  W przypadku gdy zestaw nie zawiera podanego produktu, importer nie dokona dopasowania i nie połączy produktu z tym zestawem Wybierz z listy: Importuj pozycję/pomiń pozycję.
  Zestaw zawiera produkt - Jeśli zestaw zawiera już podany produkt, importer rozpozna to dopasowanie i kontynuuje proces aktualizacji produktu w tym zestawie. Wybierz z listy: Aktualizuj pozycję/pomiń pozycję.
  10. Kliknij Zapisz i przejdź dalej.
  11. Kliknij Rozpocznij.
  12. Po zakończeniu importu będziesz mógł pobrać raport z wynikami. Kliknij Pobierz raport. Raport zostanie pobrany na Twój komputer.

  Statusy po wykonaniu importu:
  Po zakończeniu procesu importowania, system Sellasist pokaże Ci statusy, które informują o wynikach importu. 

  Zaimportowane poprawnie

  Pominięte: Pozycje, które zostały pominięte podczas importu.

  Zaimportowane pozycje z nieznacznymi uwagami. 

  Po przejrzeniu statusów, jeśli zauważysz jakieś błędy, możesz poprawić swój plik i spróbować zaimportować go ponownie. Pamiętaj, aby zawsze sprawdzać wyniki importu, aby upewnić się, że wszystkie produkty zostały dodane poprawnie.  Lista historii importów
   

  Po imporcie, możesz łatwo śledzić historię wszystkich przeprowadzonych importów. Aby to zrobić postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

  1. Z zakładki Asortyment ⇨ Zestawy przejdź do Import powiązań produktów z zestawami.
  2. Zobaczysz tu Listę historii importów.   • Historia importów przechowywana jest przez okres 90 dni.
  • Ważne! Każdy administrator widzi jedynie importy, które sam przeprowadził.
  • Lista jest prezentowana w formie tabeli z następującymi kolumnami
  Data wykonania importu - data, kiedy dokładnie odbył się  import.
  Nazwa wgranego pliku - nazwa pliku, który został zaimportowany.
  Ilość elementów pliku - ile produktów/elementów zawierał plik.
  Przetworzonych elementów z pliku - ile z tych produktów zostało pomyślnie zaimportowanych 
  Akcje – tutaj masz dwie opcje:
  -Skopiuj ustawienia - pozwala na skopiowanie ustawień z archiwalnego importu do nowego importu produktów.
  -Pokaż szczegóły - umożliwia przeglądanie szczegółów danego importu, w tym pobieranie raportów. Pamiętaj jednak, że w tym miejscu nie możesz dokonywać żadnych edycji. 


  POWIĄZANE ARTYKUŁY: 

  Oceń tę informację:

  - +
Dołącz do Newslettera

Bądź na bieżąco

zapisz sie do newslettera

Zdobywaj informacje o nowościach i bądź na bieżąco z naszymi promocjami! Nasz newsletter jest zupełnie bezpłatny i informujemy w nim jedynie o najważniejszych sprawach dot. sprzedaży internetowej.

Kontakt
 • telefon: 799 355 450
facebook youtube status webinar