Netgraf CMS
Loader image

Czym jest Sellasist WMS? Jak skonfigurować Sellasist WMS?

 • Czym jest Sellasist WMS? Jak skonfigurować Sellasist WMS?
  Sellasist WMS to funkcja, dzięki której znacznie przyspieszysz realizację zamówień i unikniesz pomyłek. Sellasist WMS jest w pełni zintegrowany i zsynchronizowany z oprogramowaniem Twojego sklepu. Posiada też całkowitą automatyzację i wbudowany moduł printserver. Wszystkie procesy od przyjęcia towaru na magazyn po jego wysyłkę do klienta wykonasz przy pomocy skanera!


  Łatwo i szybko zbierzesz i spakujesz zamówione produkty, a Sellasist automatycznie zmieni statusy zamówień, przekaże je do pakowania, a po zapakowaniu zamówi kuriera i wydrukuje listy przewozowe i dokumenty sprzedaży. W zależności od asortymentu i Twojej strategii magazynowej możesz zbierać po produktach lub po zamówieniach.

  Magazynier w trakcie pracy może również np. dodać notatkę do zamówienia, zmienić jego status czy wygenerować dodatkowy list przewozowy. Każda akcja, jak np. logowanie czy zmiana statusu zamówienia będzie możliwa również poprzez zeskanowanie odpowiedniego kodu kreskowego.


  Jak wygląda proces realizacji zamówień przy użyciu Sellasist WMS?

  1. Zbierasz produkty, używając skanera albo aplikacji w telefonie lub tablecie.
  2. Sellasist automatycznie zmienia status zamówień i przekazuje je do pakowania.
  3. Podczas pakowania skanujesz produkty, wkładane do paczek.
  4. Sellasist automatycznie zmienia statusy, zamawia kuriera, generuje i drukuje dla każdego zamówienia list przewozowy oraz dokument sprzedaży. Cały proces możesz śledzić w trybie podglądu.  Jak skonfigurować Sellasist WMS?


  Po włączeniu Sellasist WMS skonfiguruj go według potrzeb.
  Z zakładki Magazyn wybierz Sellasist WMS i przejdź do ustawień.

  USTAWIENIA WSPÓLNE

  Wymagane skanowanie produktu przynajmniej jeden raz- Zaznacz to ustawienie, aby wymagać skanowania kodu kreskowego każdego produktu przynajmniej jeden raz. Ta funkcja zapewnia, że każdy produkt zostanie prawidłowo zidentyfikowany przez urządzenie skanujące przed dalsza pracą z nim w aplikacji WMS.  Przykład: Po zaznaczeniu tej opcji, w trybie zbierania produktów, system Sellasist będzie wymagał zeskanowania kodu kreskowego każdego produktu. Dzięki temu, nie będzie możliwości odznaczenia produktu jako zebranego bez wykonania tego skanowania, co zapewnia dokładność i skuteczność procesu kompletacji zamówień.
   

  Wymagane skanowanie lokalizacji - Zaznacz to ustawienie, jeśli chcesz wymagać użycia urządzenia skanującego do zeskanowania lokalizacji produktu przynajmniej raz przed rozpoczęciem pracy z produktem. To ustawienie zapewnia, że każdy produktzostanie prawidłowo umiejscowiony i zidentyfikowany w magazynie.

  Sprawdzanie poprawności długości kodu EAN - To opcjonalne zabezpieczenie w aplikacji WMS. Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, aby system automatycznie weryfikował długość skanowanych kodów kreskowych, co zwiększy dokładność i bezpieczeństwo w identyfikacji produktów.


  Pomijaj początkowe zera z kodu EAN- Zaznacz tę opcję, gdy chcesz aby system ignorował zera na początku kodów EAN podczas ich skanowania. Ta funkcjonalność może być szczególnie użyteczna w przypadkach, gdy formatowanie kodów kreskowych różni się w zależności od dostawcy lub gdy chcesz uproszczonego systemu zapisu kodów.

  Wyłącz lokalizacjemagazynową - WMS wyłączy pracę z pomocą lokalizacji produktów.
  Ignoruj stany magazynowe lokalizacji - Stany magazynowe produktów umieszczonych na półkach nie będą brane pod uwagę przy zbieraniu produktów. Uwaga - ustawienie działa tylko przy zaznaczonej opcji.
  Czułość skanera- UWAGA: ustawienie należy zmieniać tylko, gdy czytnik, pomimo skonfigurowania nie współpracuje z WMS.

  Kolor notatek- po kliknięciu ikony wybierz odpowiadający Ci kolor, jakim będą oznaczone notatki w aplikacji WMS.

  Jak zarządzać notatkami w aplikacji WMS?  Uwaga! Jeżeli chcesz, aby oprócz notatek wyświetlały się również komentarze od klintów do zamówienia skonfiguruj odpowiednio opcję w Zamówienia ⇨Ustawienia.

  Dodawanie zdjęć tylko na potrzeby WMS - Zaznaczając tę opcję, zdjęcia robione przez urządzenie mobilne w aplikacji Sellasist WMS będą wykorzystywane tylko w WMS - nie będą wyświetlane w zintegrowanych z Sellasist sklepach i marketplace.
  Masz możliwość robienia dodatkowych zdjęć produktów, co ułatwia identyfikację produktu na magazynie. Zdjęcia są widoczne tylko w systemie Sellasist WMS.
  np. możesz umieścić zdjęcie kartonu czy innego opakowania zbiorczego produktu.
  Wyświetlaj symbol produktów/ Wyświetlaj numer katalogowy produktów /Wyświetlaj sygnaturę produktów - Zaznacz, jeżeli chcesz aby przy produkcie wyświetlały się te wartości


  TRYB ZBIERANIA

  Status zamówienia do rozpoczęcia zbierania - Ustaw status, jaki musi mieć zamówienie, aby użytkownicy aplikacji mogli rozpocząć zbieranie produktów z zamówienia.


  Statusy do rozpoczęcia zbierania - Możesz wybrać więcej statusów zamówień które będą obsługiwane w trybie zbierania zamówień. Jeżeli w tym ustawieniu zaznaczysz kilka statusów to zbieracz rozpoczynając zbieranie będzie miał wybór od którego statusu może rozpocząć zbieranie.


  Przykład:
  Status zamówienia po zakończeniu zbierania - Ustaw status, jaki otrzyma zamówienie po zakończeniu zbierania.

  Status zamówienia z brakującymi produktami - Ustaw status, jaki będzie miało zamówienie w przypadku braku zamawianego produktu.

  Tryb zbierania - Możesz ustawić zbieranie po produktach, zamówieniach lub tryb hybrydowy. Więcej o trybach przeczytasz TUTAJ.


  Objętość zamówień jednoelementowych - Zamówienia jednoelementowe zostaną ograniczone do sumy objętości produktów. Zamówienia powyżej tej wartości zostaną potraktowane jako zamówienia wieloelementowe. Jeżeli nie chcesz korzystać z tego ustawienia zostaw pole puste lub ustaw zero.

  Domyślna notatka dla brakujących produktów - Możesz wpisać dowolny tekst.

  Dzielenie zamówień na zbiory - Włącz lub wyłącz dzielenie zamówień na zbiory. W przypadku włączenia dzielenia zamówień na zbiory, każdy ze zbieraczy będzie otrzymywał własną pulę zamówień do zebrania.

  Akcja po zebraniu zbioru zamówień - Wybierz akcję po zebraniu zbioru zamówień. Przydzielenie nowego zbioru lub Przejście do trybu pakowania.

  Liczba zamówień w zbiorze wieloelementowych zamówień - Określ liczbę zamówień w zbiorze. Jest to maksymalna liczba zamówień wieloelementowych, jaka zostanie przypisana do zbieracza.

  Liczba zamówień w zbiorze jednoelementowych zamówień - Określ liczbę zamówień w zbiorze. Jest to maksymalna liczba zamówień jednoelementowych, jaka zostanie przypisana do zbieracza.

  Zarządzanie zbiorami - Wybierz tryb zarządzania zbiorami zamówień. Administrator może przydzielać zbieraczy ręcznie lub system będzie automatycznie przypisywał zbiory do zbieraczy.

  [BETA] Korzystaj z dostępności produktów u dostawców - W przypadku, gdy produktu nie ma na magazynie, po włączeniu opcji, system będzie sprawdzał dostępność produktu w zintegrowanych hurtowniach.

  Sortuj zamówienia według kurierów - Włącz kolejność zbierania będzie wyznaczana wg priorytetów ustawienia metod dostawy Administracja ⇨ Sellasist WMS ⇨ Kolejność zbierania według kurierów.

  Zbieranie zamówień do koszyków - Po włączeniu tej opcji w trybie zbierania po produktach oraz po zamówieniach będzie można zebrane produkty wiązać z koszykami, które osoba pakująca będzie mogła zidentyfikować po kodzie kreskowym koszyka.

  Wydruk dokumentów dla koszyka przy zbieraniu po zamówieniach - Gdy włączysz opcje, dokumenty zamówienia kompletowanego do koszyków zostaną wydrukowane. Opcja działa w trybie zbierania po zamówieniach oraz włączonej opcji zbierania zamówień do koszyków.
  Oddziel zamówienia z trybu sprzedaży bezpośredniej - Po włączeniu opcji zamówienia złożone przez Tryb Sprzedaży Bezpośredniej będą wyświetlane na osobnej liście w Trybie Zbierania.

  Zbieraj wybrane produkty w Trybie Pakowania - Zaznaczając tę opcję będziesz mógł w trybie pakowania zbierać wybrane przez Ciebie produkty. Jest to połączenie trybu zbierania z trybem pakowania.

  Drukuj dokumenty przy zbieraniu zamówień jednoelementowych - Opcja uruchomi drukowanie dokumentów w trybie zbierania produkt po produkcie dla zamówień jednoelementowych.

  Zbieranie zamówień na regał pakowaczy - Po zaznaczeniu opcji zbieracz kompletuje zamówienia bezpośrednio na regał pakowawczy lub zbiera zamówione produkty do wózków oraz rozlokowuje ich na regale pakowawczym.

  Rozdziel pracę między magazynami - Zaznacz tę opcję jeżeli posiadasz więcej niż jeden magazyn, aby rozdzielić zbieranie zamówień na poszczególne magazyny.
  Zbieraj zamówienia wieloelementowe i pakuj do wózków - Zbieraj zamówienia wieloelementowe do wózków. Zebrane wózki będą wymagały zeskanowania kodu kreskowego w trybie pakowania.

  Zbieraj zamówienia jednoementowe i pakuj do wózków - Zbieraj zamówienia jednoelementowe do wózków. Zebrane wózki będą wymagały zeskanowania kodu kreskowego w trybie pakowania.

  Zbieraj produkty bez etykiet do koszyków - Funkcja działa tylko w przypadku uruchomionej konfiguracji Zbieranie zamówień do koszyków. Zamówienia w których istnieć będą produkty bez kodów kreskowych będą zbierane na regał z koszykami, pozostałe zamówienia będą zbierane produkt po produkcie.

  TRYB PAKOWANIA
  Status zamówienia do rozpoczęcia pakowania - Ustaw status, jaki musi mieć zamówienie, do rozpoczęcia pakowania. Status wybierzesz z listy.

  Status dla spakowanego zamówienia - ustaw status, jaki będzie ustawiony w zamówieniu po zakończeniu pakowania przez pakowacza.

  Status dla braków w zamówieniu - Ustaw status, jaki będzie miało zamówienie w przypadku braku zamawianego produktu. Dotyczy zamówień, których spakowanie nie jest możliwe - przynajmniej jeden produkt jest niedostępny w magazynie.


  Statusy zamówień do rozpoczęcia pakowania (wiele) - Została dodana możliwość wyboru wielu statusów do rozpoczęcia pakowania.
  Pamiętaj! Jednak po zebraniu zamówień wszystkie trafiają do jednego, ustalonego statusu końcowego zbierania - statusu wybranego w opcji Status zamówienia do rozpoczęcia pakowania.
  Aby zamówienie ze statusu zbierania trafiło do konkretnego statusu pakowania, potrzebne jest użycie akcji automatycznych.
  Przykładowo, jeśli zamówienie jest w statusie zbierania A i po zbieraniu zmieni się na status B, można ustawić akcję automatyczną, która zmieni status B na status pakowania D (czyli jedno ze "Statusy zamówień do rozpoczęcia pakowania (wiele)" wybierając przy tym warunek np. dla konkretnej marki. Bez zastosowania akcji automatycznej nie da się bezpośrednio przenieść zamówienia ze statusu A przez B do D.

  Akcje automatyczne po spakowaniu zamówienia - Wybierz akcje, jakie będą wykonywane automatycznie po spakowaniu zamówienia. Uwaga: należy wybrać przynajmniej 1 krok.


  Akcja po wystawieniu dokumentu sprzedaży - Wybierz sposób drukowania dokumentu. Możesz go pobrać i wydrukować lokalnie, albo użyć aplikacji Sellasist Cloud Print.

  Akcja po wystawieniu listu przewozowego - Wybierz sposób drukowania dokumentu. Możesz go pobrać i wydrukować lokalnie, albo użyć aplikacji Sellasist Cloud Print.

  Dokument sprzedaży - Ustal jaki dokument sprzedaży wystawić ma Sellasist

  Określ na podstawie zamówienia (Faktura/Paragon)
  • Faktura
  • Paragon
  • Faktura Marża
  • Rachunek
  • Proforma

  UWAGA!
  Aby drukowanie online Sellasist Cloud Print działało, musisz najpierw skonfigurować tę usługę.Jak włączyć tryb automatycznego drukowania?
  System zintegrowany z drukarką fiskalną - pomijaj drukowanie paragonów w formacie A4 - Włącz lub wyłącz drukowanie paragonów w formacie A4 w przypadku systemu zintegrowanego z drukarką fiskalną.

  Drukowanie kopii dokumentu sprzedaży - Włącz lub wyłącz drukowanie kopii dokumentu sprzedaży.

  Wyświetlaj nazwę produktu podczas pakowania - Zaznacz opcję, aby ją włączyć.

  Wyświetlaj lokalizację produktów - Zaznacz, gdy chcesz aby lokalizacja produktów była widoczna.

  Wybór liczby listów przewozowych do druku - W przypadku większej liczby listów niż 1, można będzie określić, ile z nich wydrukować.

  Wymuś zeskanowanie aktywatora szablonów nadania - Po włączeniu tej opcji przed wygenerowaniem przesyłki system poprosi Cię o zeskanowanie kodu w trybie WMS.

  Wymuś zeskanowanie aktywatora szablonów nadania tylko dla wybranych metod dostawy - Ta funkcja działa tylko w przypadku gdy powyższe ustawienie Wymuś zeskanowanie aktywatora szablonów nadania jest włączone. Funkcjonalność pozwoli na swobodny wybór wymogu zeskanowania aktywatora szablonu nadania dla konkretnych metod dostaw.
  Wymagaj potwierdzenia po zeskanowaniu aktywatora szablonu nadania - Ustawienie powiązane z Wymuś zeskanowanie aktywatora szablonów nadania, po włączeniu będzie wymagane potwierdzenie czynności w aplikacji.

  Pakowanie według zamówień jednoelementowych lub wieloelementowych - Po zaznaczeniu opcji możliwe jest pakowanie według zamówień jednoelementowych lub wieloelementowych.

  Osoba pakująca nie jest zbieraczem - Zaznacz tę opcję jeżeli osoby pakujące zamówienia nie zbierają zamówień.

  Wyłącz automatyczne pobieranie liczby paczek do zamówienia - Po zaznaczeniu opcji system wyłącza automatyczne pobieranie liczby paczek z platform np. Allegro, Erli.

  Główny magazyn do pakowania - Po zaznaczeniu opcji zamówienia, których nie da się skompletować w jednym magazynie będą docelowo pakowane w tym magazynie. Po wyborze opcji wybierz wybrany magazyn z listy.

  Ukrywaj spakowane zamówienia- Masz mozliwość ukrycia spakowanych zamówień. Aby je wyświetlić trzeba będzie kliknąć przycisk Wyświetl spakowane zamówienia.  Wyświetlaj Aktywatory Automatyzacji podczas pakowania zamówienia - Włączenie tej opcji sprawi, że w oknie pakowania będą widoczne aktywatory automatyzacji, podobne do tych dostępnych w edycji zamówienia w Sellasist.  TRYB ROZLOKOWANIA PRODUKTÓW
  Zatowaruj tylko zaakceptowane dokumenty - Zaznacz opcję, aby zatowarować wyłącznie zaakceptowane w Panelu Administracyjnym dokumenty.  TRYB ZWROTÓW I REKLAMACJI

  Wymagaj zeskanowania listu przewozowego - Zaznacz opcję, aby przy zwrocie zamówienia system WMS wymagał zeskanowania kodu listu przewozowego.

  Status dla nowej reklamacji dodanej w WMS - wybierz z listy status dla pojawiającej się w Panelu Administracyjnym nowej reklamacji dodanej w Sellasist WMS.

  Status dla nowego zwrotu dodanego w WMS - wybierz z listy status dla pojawiającego się w Panelu Administracyjnym nowego zwrotu dodanego w Sellasist WMS.  TRYB SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ


  Obsługiwane płatności - zaznasz obsługiwane płatności podczas korzystania z trybu sprzedaży bezpośredniej Sellasist WMS, np. Płatność przy odbiorze.

  Płatności wymagające podania terminu zapłaty - Zaznacz płatności, które wymagają podania odroczonego terminu zapłaty, np. Przelew.

  Płatności wymagające obliczenia reszty - Zaznacz płatności, które wymagają obliczenia reszty, np. Płatność przy odbiorze.

  Status dla nowego zamówienia - Określ i wybierz z listy status dla nowego zamówienia, które pojawi się w trybie sprzedaży bezpośredniej Sellasist WMS.

  Drukuj dokumenty po złożeniu zamówienia - Zaznacz opcję, aby uruchomić automatyczne drukowanie dokumentów po złożeniu zamówienia w trybie sprzedaży bezpośredniej.

  Dokument sprzedaży - Zaznacz które dokumenty będą obsługiwane w trybie sprzedaży bezpośredniej Sellasist WMS.

  Metody dostawy - Zaznacz jakie metody dostawy będziesz mógł wybrać przy realizacji zamówienia w trybie sprzedaży bezpośredniej, np. Odbiór osobisty.
  Obsługiwana kategoria produktów - W razie potrzeby wybierz z listy, którą kategorię będziesz obsługiwać za pomocą trybu sprzedaży bezpośredniej w aplikacji. Gdy obsługujesz wszystkie kategorie produktowe - pozostaw wybór „Wszystkie kategorie”.

  Wyświetlaj ceny netto - Zaznacz opcję, aby włączyć wyświetlanie podczas pracy aplikacji ceny netto produktów.  TRYB PRZYJĘCIA TOWARU

  Pole daty ważności- Po włączeniu tej opcji, podczas przyjęcia towaru będziesz miał możliwość wprowadzenia daty ważności produktu. Informacja ta będzie uwzględniona podczas zbierania produktów.

  Pole na numer seryjny - Po włączeniu tej opcji, podczas przyjęcia towaru będzie możliwość podania numeru seryjnego produktu - pozwoli to w wyszukiwarce znaleźć lokalizację danej serii produktu na magazynie.

  UWAGA!
  Nie zapomnij po konfiguracji Sellasist WMS kliknąć ZAPISZ na dole strony.
  Możesz przywrócić domyślne ustawienia, klikając przycisk u dołu strony.


  Jak mogę skorzystać z Sellasist WMS?

  Aby skorzystać z Sellasist WMS, wystarczy zalogować się do Sellasist na swoim urządzeniu, a następnie kliknąć Sellasist WMS.  Tryb zbierania

  Pozwala kompletować produkty dla zamówień. W zależności od ustawień i Twojej strategii magazynowej możesz zbierać po produktach lub po zamówieniach. Tryb zbierania jest podzielony na zamówienia jednoelementowe i wieloelementowe. Możesz także wybrać wyświetlenie wszystkich zamówień. Pozwoli ci to na łatwe organizowanie pracy.

  Aby oznaczyć produkt jako zebrany, wystarczy zeskanować jego kod kreskowy. Możesz też zrobić to klikając wybrany produkt. Zebrane produkty zostaną automatycznie przekazane do pakowania.  POWIĄZANE ARTYKUŁY:  Oceń tę informację:

  - +
Dołącz do Newslettera

Bądź na bieżąco

zapisz sie do newslettera

Zdobywaj informacje o nowościach i bądź na bieżąco z naszymi promocjami! Nasz newsletter jest zupełnie bezpłatny i informujemy w nim jedynie o najważniejszych sprawach dot. sprzedaży internetowej.

Kontakt
 • telefon: 799 355 450
facebook youtube status webinar