Netgraf CMS
Loader image

Automatyzacja w Sellasist: Pola Dodatkowe, Komentarze do zamówień, Dane produktu, Liczba pozycji

 • Automatyzacja w Sellasist: Pola Dodatkowe, Komentarze do zamówień, Dane produktu, Liczba pozycji
  Dzięki dostępnym funkcjom automatyzacji procesów e-commerce w Sellasist możesz  lepiej dostosować działania sklepu do Twoich indywidualnych potrzeb. 


  I. POLA DODATKOWE – warunek automatyzacji

  Pole dodatkowe dla produktu czy zamówienia umożliwia automatyczne reagowanie na określone warunki związane z produktami w zamówieniu.

  Jakie korzyści daje funkcja automatyzacji pól dodatkowych? 
  • Personalizacja procesów: Możliwość dostosowania zamówień do specyficznych wymagań biznesowych.
  • Oszczędność czasu: Automatyzacja zadań zmniejsza czas poświęcony na ręczne przetwarzanie zamówień.
  • Zwiększona efektywność: Szybsze przetwarzanie zamówień i mniejsze ryzyko błędów.
  • Lepsza organizacja: Łatwiejsze zarządzanie zamówieniami specjalnymi, takimi jak dropshipping czy dodawanie gratisów.
  Jak można wykorzystać pole dodatkowe dla automatyzacji zamówień ? 
  • Dropshipping: Oznaczanie zamówień przeznaczonych do wysyłki przez zewnętrzną firmę.
  • Gratisy/Ulotki: Automatyczne dodawanie prezentów lub materiałów promocyjnych do zamówień spełniających określone kryteria.
  • Promocje: Oznaczanie produktów biorących udział w promocji, co umożliwia ich szybsze przetwarzanie.
  • Segmentacja klientów: Tworzenie grup klientów na podstawie zakupionych produktów i automatyczne dostosowywanie komunikacji marketingowej.

  Jak utworzyć nowe pole dodatkowe dla zamówienia? 

  1. Przejdź do  ZamówieniaDodatkowe Pola.
  2. Kliknij Dodaj Pole.
  3. Wpisz nazwę nowego pola dodatkowego oraz wybierz rodzaj pola. Z rozwijanej listy masz do wyboru: liczbowe, tekstowe, do zaznaczenia, pliki, lista, dokument sprzedaży, list przewozowy.
  4. Określ zawartość pola: dowolna, email, url.
  5. Zapisz ustawienia. Możesz również dodać ikonę dla lepszej identyfikacji.

  Przeczytaj więcej na temat pól dodatkowych: Jak dodać pole danych? Do czego służą pola danych?


  Konfiguracja Automatyzacji Pola Dodatkowego dla zamówień: 

  1. W zakładce Administracja kliknij Automatyzacja  i przejdź do sekcji Akcje dla zamówień.  2. Kliknij Dodaj akcję automatyczną.  3. Kliknij Dodaj warunek. Wybierz z listy Pole dodatkowe. 
  Kliknij OK.  4. Uzupełnij warunek, wybierając odpowiednią opcje. Z rozwijanej listy masz do wyboru: jest puste, nie jest puste, zawiera, nie zawiera.  5. Ustawienia "Zawiera" i "Nie zawiera" mogą szukać fragmentu tekstu w polu. Aby to uzyskać użyj znaku "*" dla szerszego dopasowania wyników, np. "WD*" dla "WD-40".

  6. Kliknij Dodaj efekt i wybierz z listy preferowany efekt np. wygenerowanie listu przewozowego z wybraną metodą wysyłki i szablonem. Uzupełnij Opcje efektu. 
  7. Kliknij Zapisz.


  II. ZMODYFIKUJ POLE DODATKOWE - efekt w automatyzacji

  Dostępny w automatyzacji Sellasist efekt Zmodyfikuj pole dodatkowe umożliwia dynamiczną zmianę treści w polach dodatkowych stworzonych w ramach systemu zarządzania zamówieniami. Dzięki temu możesz automatycznie aktualizować informacje związane z zamówieniami lub produktami bez konieczności ręcznej interwencji. 

  Korzyści z nowego efektu automatyzacji dla sprzedawców e-commerce to przede wszystkim oszczędność czasu, zmniejszenie ryzyka błędów wynikających z ręcznego wprowadzania danych oraz możliwość szybkiego reagowania na zmieniające się warunki i preferencje klientów.

  Oto opcje, które oferuje ten efekt:
  • Dodaj na początku: Ta opcja pozwala na dodanie określonego tekstu na początku istniejącej zawartości pola dodatkowego. Jest to przydatne, gdy chcesz dodać ważne oznaczenia lub tagi, które powinny być widoczne jako pierwsze.
  • Dodaj na końcu: Przeciwnie do poprzedniej opcji, pozwala to na dopisanie tekstu na końcu istniejącej zawartości pola. Może to być użyte do dodawania komentarzy, notatek posprzedażowych lub informacji o realizacji zamówienia.
  • Zastąp całość: Jeśli potrzebujesz całkowicie zmienić zawartość pola dodatkowego, ta opcja pozwala na zastąpienie istniejącej treści nowym tekstem. Jest to szczególnie użyteczne w przypadku aktualizacji statusów lub informacji, które uległy zmianie.
  Pole tekstowe dostępne w ramach efektu służy do wprowadzenia treści, która ma zostać dodana lub zastąpić istniejącą zawartość pola dodatkowego.

  Przykładowe zastosowania efektu: Zmodyfikuj pole dodatkowe:
  • Dodawanie Informacji: Dopisywanie na końcu pola dodatkowego szczegółów dotyczących np. personalizacji produktu zgodnie z życzeniem klienta.
  • Zmiana Informacji: Zastępowanie treści pola w przypadku zmiany metody wysyłki lub aktualizacji danych kontaktowych klienta.

  Jak skonfigurować efekt Zmodyfikuj pole dodatkowe? 

  1. W zakładce Administracja kliknij Automatyzacja  i przejdź do sekcji Akcje dla zamówień.
  2. Kliknij Dodaj akcję automatyczną.
  3. Kliknij Dodaj warunek. Wybierz odpowiedni warunek i kliknij OK a następnie usupełnij preferowane opcje warunku. 
  4. Kliknij Dodaj efekt i wybierz Zmodyfikuj pole dodatkowe.
  5. Wybierz odpowiednią opcję: Dodaj na końcu, dodaj na początku, zmodyfikuj całość. W puste pole wpisz wartośc, która chcesz uzyskać.
  6. Kliknij Zapisz


  III. KOMENTARZE – warunek automatyzacji.

  Nowa funkcjonalność w systemie Sellasist rozszerza możliwości automatyzacji dotyczące komentarzy klientów. Dzięki temu warunkowi, system może teraz reagować na specyficzne frazy zawarte w komentarzach, co pozwala na bardziej zindywidualizowane działania automatyzacji. 

  Jak można zastosować komentarze dla automatyzacji zamówień ? 
  • Automatyczne przypisywanie priorytetów: Jeśli komentarz zawiera frazę "pilne", system może automatycznie oznaczyć zamówienie jako priorytetowe.
  • Filtracja zamówień: Wykluczenie zamówień z automatycznych akcji promocyjnych, jeśli komentarz zawiera słowo np. reklamacja.
  • Personalizacja obsługi: Automatyczne przekierowanie zamówień do odpowiedniego działu, jeśli komentarz zawiera słowa kluczowe jak personalizacja czy prezent.
  • Segmentacja zamówień dla Specjalnych Okazji: Jeśli komentarz zawiera "prezent urodzinowy", zamówienie może być automatycznie oznaczone do zapakowania w specjalne opakowanie prezentowe.
   Dla komentarzy zawierających "rocznica", system może dodać bezpłatną kartkę z życzeniami do zamówienia.
  • Optymalizacja logistyki: Dla komentarzy zawierających "odbior osobisty", zamówienie może być automatycznie przekierowane do odpowiedniego punktu odbioru.
  Korzyści z rozbudowanego warunku automatyzacji dla komentarzy to przede wszystkim większa precyzja w identyfikacji i obsłudze zamówień zgodnie z oczekiwaniami klientów, co może przyczynić się do zwiększenia ich zadowolenia i lojalności. Ponadto, umożliwia to sprawniejsze zarządzanie procesami wewnętrznymi, minimalizując potrzebę ręcznego sortowania i przypisywania zadań.

  W warunkach automatyzacji są cztery opcje dopasowania warunku dla komentarza: 
  • Został uzupełniony: System sprawdza, czy pole komentarza zostało wypełnione przez klienta. Może to być sygnał, że klient ma specjalne życzenia lub uwagi do zamówienia.
  • Nie został uzupełniony: Warunek sprawdza, czy pole komentarza jest puste. Może to wskazywać na standardowe zamówienie bez dodatkowych wymagań.
  • Zawiera frazę: Ta opcja pozwala na określenie, czy komentarz zawiera konkretną frazę wprowadzoną przez użytkownika systemu. Jest to przydatne, gdy chcesz automatycznie identyfikować zamówienia z określonymi prośbami lub uwagami.
  • Nie zawiera frazy: Przeciwnie do poprzedniej opcji, system sprawdza, czy w komentarzu nie występuje określona fraza. Może to być użyte do wykluczenia pewnych zamówień z automatycznych działań.

  Konfiguracja Automatyzacji Komentarza dla zamówień: 

  1. W zakładce Administracja kliknij Automatyzacja  i przejdź do sekcji Akcje dla zamówień.
  2. Kliknij Dodaj akcję automatyczną.
  3. Kliknij Dodaj warunek, wybierz z listy Komentarz i kliknij OK.   4. Uzupełnij warunek, wybierając jedną z możliwych opcji: jest puste, nie jest puste, zawiera, nie zawiera.  5. Kliknij DODAJ EFEKT, np. wygenerowanie listu przewozowego i kliknij OK.  Wybierz odpowiednie opcje dla wybranego efektu. 

  6. Kliknij Zapisz.


  IV. Automatyzacja oparta na Danych Produktu

  Automatyzacja oparta na danych produktu może znacząco ułatwić procesy logistyczne i sprzedażowe w e-commerce. 
  Oto kilka przykładów zastosowania warunku automatyzacji Dane produktu:
  • Automatyczne dobieranie metody wysyłki: Jeśli produkt ma np. symbol "XXL", co oznacza duże gabaryty, system może automatycznie wybrać wysyłkę paletową, która jest odpowiednia dla dużych przedmiotów.
  • Zarządzanie promocjami: Produkty z określonym EAN mogą być automatycznie klasyfikowane do grupy produktów objętych promocją, co ułatwia ich identyfikację i przypisanie odpowiednich rabatów.
  • Kontrola zapasów: Produkty z konkretnym numerem katalogowym, które są często zamawiane, mogą wyzwalać automatyczne powiadomienia dla działu zaopatrzenia o konieczności uzupełnienia stanów magazynowych.
  • Personalizacja oferty: Na podstawie symbolu produktu, system może automatycznie generować rekomendacje produktów pokrewnych lub akcesoriów, które będą wyświetlane klientowi przy finalizacji zamówienia.
  • Optymalizacja procesów pakowania: Produkty z określonym symbolem mogą wymagać specjalnego pakowania, np. dodatkowych zabezpieczeń, co może być automatycznie komunikowane do działu pakowania.
  • Efektywna komunikacja z klientem: Dla produktów oznaczonych specjalnym symbolem, który może oznaczać dłuższy czas realizacji, system może automatycznie informować klienta o przewidywanym terminie dostawy.
  • Automatyczne przypisanie priorytetu: Zamówienia zawierające produkty z określonym EAN mogą być automatycznie oznaczane jako priorytetowe, co przyspiesza ich realizację.
  • Automatyczne generowanie dokumentów: Dla produktów z konkretnym numerem katalogowym, system może automatycznie generować specyficzne dokumenty, takie jak certyfikaty zgodności czy instrukcje obsługi.

  Wykorzystanie danych produktu jako warunku dla akcji automatycznych pozwala na bardziej zindywidualizowane podejście do każdego zamówienia, co może znacząco poprawić efektywność procesów wewnętrznych oraz zwiększyć satysfakcję klientów.


  Konfiguracja Automatyzacji Danych Produktów dla zamówień: 

  1. W zakładce Administracja kliknij Automatyzacja  i przejdź do sekcji Akcje dla zamówień.
  2. Kliknij Dodaj akcję automatyczną.
  3. Kliknij Dodaj warunek, wybierz z listy Dane produktu i kliknij OK.
  4. Z rozwijanej listy wybierz odpowiednie pole danych produktu, po którym system ma wyszukiwać konkretnego zamówienia. 
  Masz do wyboru: Symbol, EAN, Numer katalogowy.
  Uzupełnij Pole Zawiera Fraze.

  Ustawienie "Zawiera" i może szukać fragmentu tekstu w polu. Aby to uzyskać, należy użyć znaku "*", czyli np. "WD*" zareaguje także na tekst "WD-40".


   

  5. Kliknij Dodaj efekt, wybierz zamierzany efekt z listy i kliknij OK. Uzupełnij opcje efektu.


  6. Kliknij Zapisz


  V. Liczba pozycji w zamówieniu - Ulepszone zarządzanie zamówieniami

  Warunek automatyzacji Liczba pozycji w systemie Sellasist to narzędzie, które ułatwia zarządzanie zamówieniami poprzez dokładną analizę ich składu. Dzięki temu warunkowi, możesz ustawić system tak, aby automatycznie sprawdzał, ile i jakie produkty znajdują sie w każdym zamówieniu. 

  Warunek ten pozwala na ustalenie konkretnych kryteriów dla zamówień. Na przykład, możesz chcieć, aby system identyfikował zamówienia, które zawierają tylko jeden rodzaj produktu w określonej ilości, np. dwie sztuki. Jest to szczególnie przydatne, gdy chcesz monitorowaćspecyficzne typy zamówień, takie jak te zawierające określoną liczbę produktó, co może być kluczowew przypadku promocji lub zarządzania zapasami.

  Przykład: 
  Załóżmy, że chcesz sledzić zamówienia, w których klienci kupują tylko jeden rodzaj produktu, ale w ilościdwóch sztuk. 
  Na przykład, interesuja Cie zamówienia, gdzie ktoś kupił 2 butelki wody i nic więcej. 
  Dzięki ustawieniu warunku Liczba pozycji w Sellasist, system będzie wyłapywał właśnie takie zamówienia. Gdy ktoś zakupi te 2 butelki wody i nic więcej, system automatycznie to  zauważy i poinformuje Cie o tym. Dzięki temu możesz szybko zareagować np. możesz przygotować specjalną ofertę dla takich zamówień.    


  Konfiguracja automatyzacji Liczba pozycji dla zamówień: 

  1. W zakładce Administracja kliknij Automatyzacja  i przejdź do sekcji Akcje dla zamówień.
  2. Kliknij Dodaj akcję automatyczną.  3.  Wpisz nazwę dla akcji, wybierz tryb działania i kliknij Dodaj warunek

  4. Wybierz z listy Liczba pozycji i kliknij OK.
  5. Uzupełnij kryteria warunku:   Lista pozycji - określ, ile różnych produktów znajduje sie w zamówieniu. 
  Użyj odpowieniego znaku porównania. 
  Na przykład, jeśli chcesz wykrywać zamówienia zawierające więcej niż 3 różne produkty, wybierz znak > i wpisujesz liczbę 3. 
  Liczba sztuk w każdej pozycji: określ, ilość sztuk w każdej pozycji zamówienia. Możesz wybrac pomiędzy opcjami I oraz Lub, które określają, jak warunki mają być łączone:
   i - oznacza, że oba warunki musza być spełnione jednocześnie, 
  lub - oznacza, że wystarczy spełnienie jednego warunku.
  astępnie tak jak wyżej , użyj odpowiedniego znaku porównania. 
  Na przykład, jeśli chcesz wykryć zamówienia, gdzie każda pozycja zawiera mniej niż 5 sztuk, wybierz < i wpisz 5.

  6. Kliknij DODAJ EFEKT.
  7. Wybierz odpowiedni efekt z listy np. Wyślij powiadomienie i kliknij OK
  8. Wybierz odpowiednie powiadomienie. Jeżeli nie ma na liście dostępnego powiadomienia pamietaj, że nowe powiadomienia tworzymy w zakładce Administracja ⇨Powiadomienia. 

  9. Uzupełnij pozostałe informacje dot. adresu email. Jeżeli chcesz aby powiadomienia przychodziły na Twoją skrzynkę wpisz adres email.  10. Kliknij Zapisz.
  POWIĄZANE ARTYKUŁY: 

  Oceń tę informację:

  - +

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

skontaktuj się z nami

Biuro obsługi Klienta jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.

Dołącz do Newslettera

Bądź na bieżąco

zapisz sie do newslettera

Zdobywaj informacje o nowościach i bądź na bieżąco z naszymi promocjami! Nasz newsletter jest zupełnie bezpłatny i informujemy w nim jedynie o najważniejszych sprawach dot. sprzedaży internetowej.

Kontakt
 • telefon: 799 355 450
facebook youtube status webinar