Netgraf CMS
Loader image

Akcje dla zamówień: Lista warunków i efektów dla automatyzacji - omówienie wraz z zastosowaniem

 • Akcje dla zamówień: Lista warunków i efektów dla automatyzacji - omówienie wraz z zastosowaniem
  Automatyzacja w Sellasist to narzędzie, które po odpowiednim skonfigurowaniu przez użytkownika, automatycznie wykonuje określone akcje w odpowiedzi na zmiany zachodzące w systemie. Jest to rozwiązanie, które znacząco przyspiesza proces obsługi klienta, poprzez automatyzację różnych czynności.

  Jak działa automatyzacja w Sellasist?

  Automatyzacja w Sellasist działa na zasadzie warunków i akcji. Użytkownik może ustawić określone warunki, po spełnieniu których system automatycznie wykonuje zdefiniowane akcje. Na przykład, gdy klient złoży i opłaci zamówienie, status zamówienia może zostać automatycznie zmieniony na W realizacji.
  • Automatyzacja przyspiesza procesy związane z obsługą wysyłek, oszczędzając czas pracy.
  • Umożliwia efektywne zarządzanie stanami magazynowymi i cenami, a także monitoring zamówień.
  • Zmniejsza prawdopodobieństwo błędów, które mogą wystąpić przy wykonywaniu powtarzalnych czynności.
  • Automatyzacja różnych procesów: Obejmuje zarządzanie stanami magazynowymi, doliczanie marży do produktów, zmiany statusów zamówień, powiadomienia dla klientów, nadawanie przesyłek, monitoring paczek, obsługę wariantów produktów, przypisywanie parametrów po EAN, bezprzewodowe drukowanie dokumentów, wystawianie i wysyłanie faktur.
  • Aplikacja do kompletacji zamówień obsługiwana przez kolektory i smartfony, która pozwala na efektywne zbieranie i pakowanie produktów.
  • Sellasist cloud print: Tryb automatycznego drukowania umożliwia bezprzewodowe generowanie dokumentów handlowych.

  Automatyzacja pozwala na zarządzanie całą sprzedażą, obejmując obsługę zamówień, zarządzanie produktami, obsługę magazynu, zarządzanie wysyłkami, obsługę sklepów internetowych i dokumentów sprzedażowych.

  Automatyzacja w Sellasist jest więc kompleksowym narzędziem, które znacznie ułatwia i przyspiesza procesy, od zarządzania magazynem po obsługę klienta i realizację zamówień.


  AKCJE DLA ZAMÓWIEŃ:


  1. DANE ADRESOWE DOKUMENTU SPRZEDAŻY – warunek automatyzacji dla zamówień

  • Automatyzacja procesów związanych z weryfikacją danych adresowych pozwala na szybsze przetwarzanie zamówień.
  • Minimalizacja błędów ludzkich poprzez automatyczne sprawdzanie poprawności danych.
  • Umożliwia efektywniejsze zarządzanie zamówieniami, szczególnie przy dużej ilości transakcji.
  • Możliwość dostosowania komunikacji i procesów wysyłkowych do konkretnych potrzeb klientów na podstawie danych adresowych.  2.  DANE ADRESOWE WYSYŁKI  - warunek automatyzacji dla zamówień 


  Warunek automatyzacji Dane adresowe wysyłki w Sellasist umożliwia sprawdzenie różnych elementów adresu. Możesz ustawić warunek, aby sprawdzić, czy dane takie jak np. imię, nazwisko, kod pocztowy, telefon są uzupełnione lub czy są puste.
  Dodatkowo możesz również sprawdzić czy te dane są uzupełnione prawidłowo czy nieprawidłowo.
  Aby sprawdzić więcej niż 1 element, np. jednocześnie imię i nazwisko, utwórz dwa osobne warunki - jeden dla imienia, a drugi dla nazwiska. 
  3. DANE KLIENTA - warunek akcji automatycznej dla zamówień

  Przykład zastosowania: Załóżmy, że chcesz automatycznie oznaczać wszystkie zamówienia złożone przez klientów z określonej grupy, np. stałych klientów, dla których przygotowujesz specjalne oferty. Ustawiasz warunek automatyzacji Dane klienta, wybierasz grupa klientów, a następnie wpisujesz nazwę tej grupy. Mozesz również dodać warunek daty złożenia zamówienia, aby dotyczyło to np. tylko nowych zamówień. Dzieki temu, system automatycznie zidentyfikuje i oznaczy te zamówienia, umożliwiając Ci ich łatwe wyszukanie i zastosowanie odpowiednich działań. 
  4. DANE PRODUKTU - warunek akcji automatycznej dla zamówień

  Automatyzacja oparta na danych produktu może znacząco ułatwić procesy logistyczne i sprzedażowe w e-commerce. 
  Oto kilka przykładów zastosowania warunku automatyzacji Dane produktu:
  • Automatyczne dobieranie metody wysyłki: Jeśli produkt ma np. symbol "XXL", co oznacza duże gabaryty, system może automatycznie wybrać wysyłkę paletową, która jest odpowiednia dla dużych przedmiotów.
  • Zarządzanie promocjami: Produkty z określonym EAN mogą być automatycznie klasyfikowane do grupy produktów objętych promocją, co ułatwia ich identyfikację i przypisanie odpowiednich rabatów.
  • Kontrola zapasów: Produkty z konkretnym numerem katalogowym, które są często zamawiane, mogą wyzwalać automatyczne powiadomienia dla działu zaopatrzenia o konieczności uzupełnienia stanów magazynowych.
  • Personalizacja oferty: Na podstawie symbolu produktu, system może automatycznie generować rekomendacje produktów pokrewnych lub akcesoriów, które będą wyświetlane klientowi przy finalizacji zamówienia.
  • Optymalizacja procesów pakowania: Produkty z określonym symbolem mogą wymagać specjalnego pakowania, np. dodatkowych zabezpieczeń, co może być automatycznie komunikowane do działu pakowania.
  • Efektywna komunikacja z klientem: Dla produktów oznaczonych specjalnym symbolem, który może oznaczać dłuższy czas realizacji, system może automatycznie informować klienta o przewidywanym terminie dostawy.
  • Automatyczne przypisanie priorytetu: Zamówienia zawierające produkty z określonym EAN mogą być automatycznie oznaczane jako priorytetowe, co przyspiesza ich realizację.
  • Automatyczne generowanie dokumentów: Dla produktów z konkretnym numerem katalogowym, system może automatycznie generować specyficzne dokumenty, takie jak certyfikaty zgodności czy instrukcje obsługi.

  5. DATA ZŁOŻENIA - warunek akcji automatycznej dla zamówień.

  Załóżmy, że planujesz przeprowadzić promocję "XYZ", która ma obowiązywać dla wszystkich zamówień złożonych między 1-10 czerwca. Ustawiasz warunek "data złożenia" w panelu Sellasist, aby akcja automatyczna dotyczyła zamówień złożonych w tym okresie. Gdy zamówienie zostanie złożone w tym czasie, system automatycznie może zmienić jego status na np. "Objęte promocją XYZ". Dzięki temu, zamówienia te mogą być łatwo zidentyfikowane i przetworzone zgodnie z warunkami promocji. 
  Innym przykładem może ustawienie priorytetów dla zamówień w zależności od daty złożenia. na przykład, chcesz nadać wyższy priorytet zamówieniom złożonym w ostatnim tygodniu przed świętami. Ustawiasz wtedy warunek "Data złożenia" tak, aby zamówienia złożone w tym okresie automatycznie otrzymywały status "Wysoki priorytet". 
  6. DOKUMENT- warunek akcji automatycznej dla zamówień.
  7. DOKUMENT SPRZEDAŻY W DODATKOWYM POLU – warunek automatyzacji dla zamówień.

  Załóżmy, że prowadzisz sklep internetowy oferujące spersonalizowane produkty, takie jak koszulki z nadrukiem na zamówienia. Klienci podczas składania zamówienia musza dołączyc plik z projektem graficznym, który ma zostać wykorzystany do realizacji ich indywidualnego zamówienia. W Sellasist możesz ustawić warunek automatyzacji, który sprawdza czy w dodatkowym polu zamówienia (typu dokument sprzedaży) został dołączony plik z profektem graficznym. jeżeli plik jest doręczony system automatycznie przekazuje zamówienie do realizacji.  8. DOKUMENT WYSTAWIONY - warunek akcji automatycznej dla zamówień.

  Załóżmy, że chcesz automatycznie informować klientów o wystawieniu faktury. Ustawiasz warunek "Dokument wystawiony" w Sellasist, aby akcja automatyczna dotyczyła zamówień, dla których została wystawiona faktura. Gdy faktura zostanie wystawiona dla danego zamówienia, system automatycznie wyśle powiadomienie do klienta z informacją o wystawieniu dokumentu sprzedaży wraz z załączoną fakturą. 
  Innym przykładem może być automatyczne aktualizowanie statusu zamówienia po wystawieniu dokumentu sprzedaży. Na przykład możesz chcieć zmienić status zamówienia na "Wysłane" po wystawieniu faktury.  9. KOMENTARZ – warunek automatyzacji dla zamówień.


  Nowa funkcjonalność w systemie Sellasist rozszerza możliwości automatyzacji dotyczące komentarzy klientów. Dzięki temu warunkowi, system może teraz reagować na specyficzne frazy zawarte w komentarzach, co pozwala na bardziej zindywidualizowane działania automatyzacji. 

  Jak można zastosować komentarze dla automatyzacji zamówień ? 
  • Automatyczne przypisywanie priorytetów: Jeśli komentarz zawiera frazę pilne, system może automatycznie oznaczyć zamówienie jako priorytetowe.
  • Filtracja zamówień: Wykluczenie zamówień z automatycznych akcji promocyjnych, jeśli komentarz zawiera słowo np. reklamacja.
  • Personalizacja obsługi: Automatyczne przekierowanie zamówień do odpowiedniego działu, jeśli komentarz zawiera słowa kluczowe jak personalizacja czy prezent.
  • Segmentacja zamówień dla Specjalnych Okazji: Jeśli komentarz zawiera prezent urodzinowy, zamówienie może być automatycznie oznaczone do zapakowania w specjalne opakowanie prezentowe.
   Dla komentarzy zawierających rocznica, system może dodać bezpłatną kartkę z życzeniami do zamówienia.
  • Optymalizacja logistyki: Dla komentarzy zawierających odbior osobisty, zamówienie może być automatycznie przekierowane do odpowiedniego punktu odbioru.
  Korzyści z rozbudowanego warunku automatyzacji dla komentarzy to przede wszystkim większa precyzja w identyfikacji i obsłudze zamówień zgodnie z oczekiwaniami klientów, co może przyczynić się do zwiększenia ich zadowolenia i lojalności. Ponadto, umożliwia to sprawniejsze zarządzanie procesami wewnętrznymi, minimalizując potrzebę ręcznego sortowania i przypisywania zadań.

  W warunkach automatyzacji są cztery opcje dopasowania warunku dla komentarza: 
  • Został uzupełniony: System sprawdza, czy pole komentarza zostało wypełnione przez klienta. Może to być sygnał, że klient ma specjalne życzenia lub uwagi do zamówienia.
  • Nie został uzupełniony: Warunek sprawdza, czy pole komentarza jest puste. Może to wskazywać na standardowe zamówienie bez dodatkowych wymagań.
  • Zawiera frazę: Ta opcja pozwala na określenie, czy komentarz zawiera konkretną frazę wprowadzoną przez użytkownika systemu. Jest to przydatne, gdy chcesz automatycznie identyfikować zamówienia z określonymi prośbami lub uwagami.
  • Nie zawiera frazy: Przeciwnie do poprzedniej opcji, system sprawdza, czy w komentarzu nie występuje określona fraza. Może to być użyte do wykluczenia pewnych zamówień z automatycznych działań.  10. LICZBA PACZEK (WEDŁUG ALLEGRO) - warunek akcji automatycznej dla zamówień.

  Warunek "Liczba paczek (według Allegro)" jest użyteczny w automatyzacji akcji dla zamówień dla odpowiedniego zarządzania logistyką i wysyłką. 
  Załóżmy, że sprzedajesz na Allegro i chcesz automatycznie zarządzać procesem pakowania i wysyłki. Ustawiasz warunek "Liczba paczek (według Allegro)" w Sellasist, aby akcja automatyczna dotyczyła zamówień, które wymagają więcej niż 1 paczki do wysyłki. Na przykład, możesz ustawić, że dla zamówień, które składają się z trzech lub więcej paczek, system automatycznie wyśle powiadomienie do osoby pakującej o konieczności specjalnego zapakowania zamówienia. Może to być przydatne w przypadku dużych lub skomplikowanych zamówień, które wymagają dodatkowej uwagi podczas pakowania.
  11. LICZBA POZYCJI  - warunek akcji automatycznej dla zamówień.

  Warunek automatyzacji Liczba pozycji w systemie Sellasist to narzędzie, które ułatwia zarządzanie zamówieniami poprzez dokładną analizę ich składu. Dzięki temu warunkowi, możesz ustawić system tak, aby automatycznie sprawdzał, ile produków znajduje sie w każdym zamówieniu. 

  Warunek ten pozwala na ustalenie konkretnych kryteriów dla zamówień. Na przykład, możesz chcieć, aby system identyfikował zamówienia, które zawierają tylko jeden rodzaj produktu w określonej ilości, np. dwie sztuki. Jest to szczególnie przydatne, gdy chcesz monitorować specyficzne typy zamówień, takie jak te zawierające określoną liczbę produktów, co może być kluczowe w przypadku promocji lub zarządzania zapasami.

  Przykład: 
  Załóżmy, że chcesz śledzić zamówienia, w których klienci kupują tylko jeden rodzaj produktu, ale w ilościdwóch sztuk. 
  Na przykład, interesują Cię zamówienia, gdzie ktoś kupił 2 butelki wody i nic więcej. 
  Dzięki ustawieniu warunku Liczba pozycji w Sellasist, system będzie wyłapywał właśnie takie zamówienia. Gdy ktoś zakupi te 2 butelki wody i nic więcej, system automatycznie to  zauważy i poinformuje Cię o tym. Dzięki temu możesz szybko zareagować np. możesz przygotować specjalną ofertę dla takich zamówień.      12. LIST PRZEWOZOWY- warunek akcji automatycznej dla zamówień.

  Załóżmy, że chcesz automatycznie drukować listy przewozowe gdy zostaną już one wygenerowane dla zamówień, które są gotowe do wysyłki. Ustawiasz warunek "List przewozowy" w Sellasist, aby akcja automatyczna dotyczyła zamówień, dla których list przewozowy został wygenerowany. Gdy list przewozowy zostanie wygenerowany dla danego zamówienia, system może automatycznie uruchomić drukowanie listu przewozowego za pomocą Sellasist Cloud Print. Może to być przydatne w przypadku dużej ilości zamówień, gdzie automatyzacja procesu drukowania listów przewozowych znacząco usprawnia proces wysyłki. 
  13. LOKALIZACJA – warunek automatyzacji w akcjach dla zamówień.

  Załóżmy, że w Twoim magazynie są produkty o określonych lokalizacjach, przy zamówieniach których chcesz dołączyć specjalny gratis XYZ. Chcesz aby pakowacze byli automatycznie informowani o konieczności dołączenia tego gratisu do odpowiednich zamówień. 
  14. METODA PŁATNOŚCI – warunek automatyzacji dla zamówień.

  Warunek metoda płatności w Sellasist pozwala na automatyzację działań w zależności od wybranej metody płatności przez klienta. Możesz ustawić różne akcje automatyczne, które będą uruchamiane, gdy zamówienie zostanie opłacone wybraną metodą płatności, taką jak tpay.com, przelew, płatność za pobraniem, dotpay, płatność przy odbiorze, różne metody Allegro, Erli, Empik czy Ceneo.

  Automatyzacja ta pozwala na:
  • szybsze i bardziej efektywne przetwarzanie zamówień w zależności od metody płatności.
  • automatyczne działania zmniejszają czas poświęcony na ręczne przetwarzanie zamówień i minimalizują ryzyko błędów.
  • ułatwia segregację i zarządzanie płatnościami, co jest szczególnie ważne przy obsłudze różnych kanałów sprzedaży.

  Przykłady zastosowania:
  • Automatyczne generowanie dokumentów: Dla zamówień opłaconych np. przez tpay.com, system może automatycznie generować faktury lub inne dokumenty sprzedażowe.
  • Komunikacja z klientem: Dla płatności za pobraniem, system może wysyłać specjalne instrukcje dotyczące płatności przy odbiorze.
  • Personalizacja ofert: Dla klientów wybierających płatność przy odbiorze, system może oferować specjalne promocje lub rabaty.
  • Szybsza realizacja wysyłek: Dla płatności online, takich jak np. PayU, system może automatycznie przekazywać zamówienia do szybszej realizacji.

   

  15. OPINIA NA ALLEGRO – warunek automatyzacji dla zamówień.

  Warunek "Opinia na Allegro" w Sellasist jest użyteczny szczególnie do zarządzania relacjami z klientami oraz budowaniu reputacji na platformie Allegro.
  Załóżmy, że sprzedajesz produkty na Allegro. Chcesz automatycznie doceniać klientów, którzy wystawiają pozytywne opinie. Ustawiasz warunek "opinia na Allegro" w Sellasist, aby akcja automatyczna dotyczyła zamówień, dla których klient wystawił pozytywną opinię. Gdy taka opinia zostanie wystawiona, system automatycznie wyśle e-mail do klienta z podziękowaniem za pozytywną opinię i może np. oferować zniżkę na kolejne zakupy lub specjalny kod rabatowy.  16. POLA DANYCH W ZAMÓWIONYCH PRODUKTACH – warunek automatyzacji dla zamówień.

  Pola danych w Sellasist umożliwiają umieszczanie dowolnych informacji na karcie produktu w zakładce Opis, co może być wykorzystane do tworzenia uniwersalnych opisów produktów. Te uniwersalne opisy, składające się z jednego lub wielu pól, mogą być następnie używane we wszystkich kanałach sprzedaży. Możliwość tworzenia szablonów uniwersalnych opisów z wykorzystaniem zmiennych pozwala na elastyczne i spersonalizowane przedstawienie informacji o produkcie.
  Przykłady wykorzystania pól danych w zamówionych produktach do akcji automatycznych dla zamówień może obejmować:

  • Personalizacja komunikacji z klientem: Informacje z pól danych mogą być wykorzystane do tworzenia spersonalizowanych powiadomień wysyłanych do klientów, na przykład zawierających szczegółowe informacje o zamówionych produktach.
  • Informacje z pól danych, takie jak np. waga, mogą być wykorzystane do automatyzacji procesów logistycznych, w tym do generowania listów przewozowych czy zarządzania wysyłką.
  • Śledzenie zamówień: W kontekście wykorzystania numerów seryjnych, pola danych mogą być szczególnie przydatne, umożliwiając łatwe śledzenie i zarządzanie indywidualnymi jednostkami produktu, co jest ważne w przypadku produktów o wysokiej wartości, wymagających gwarancji lub w przypadkach, gdy konieczne jest dokładne śledzenie historii produktu.
  17. POLE DODATKOWE PRODUKTU– warunek automatyzacji dla zamówień.

  Pole dodatkowe dla produktu  umożliwia automatyczne reagowanie na określone warunki związane z produktami w zamówieniu.

  Jakie korzyści daje funkcja automatyzacji pól dodatkowych? 
  • Personalizacja procesów: Możliwość dostosowania zamówień do specyficznych wymagań biznesowych.
  • Oszczędność czasu: Automatyzacja zadań zmniejsza czas poświęcony na ręczne przetwarzanie zamówień.
  • Zwiększona efektywność: Szybsze przetwarzanie zamówień i mniejsze ryzyko błędów.
  • Lepsza organizacja: Łatwiejsze zarządzanie zamówieniami specjalnymi, takimi jak dropshipping czy dodawanie gratisów.
  Jak można wykorzystać pole dodatkowe dla automatyzacji zamówień ? 
  • Dropshipping: Oznaczanie zamówień przeznaczonych do wysyłki przez zewnętrzną firmę.
  • Gratisy/Ulotki: Automatyczne dodawanie prezentów lub materiałów promocyjnych do zamówień spełniających określone kryteria.
  • Promocje: Oznaczanie produktów biorących udział w promocji, co umożliwia ich szybsze przetwarzanie.
  • Segmentacja klientów: Tworzenie grup klientów na podstawie zakupionych produktów i automatyczne dostosowywanie komunikacji marketingowej.


  18. POLE DODATKOWE ZAMÓWIENIA – warunek automatyzacji dla zamówień.

  Pole dodatkowe dla zamówienia umożliwia automatyczne reagowanie na określone warunki związane z określonym polem w zamówieniu.

  Załóżmy, że chcesz automatycznie dodawać gratisy do zamówień, które spełniają określone kryteria. Ustawiasz pole dodatkowe W Sellasist dla zamówień np. "Dodaj gratis" i konfigurujesz akcje automatyczną, aby dotyczyła zamówień, w których to pole jest zaznaczone. Gdy pole "Dodaj gratis" jest zaznaczone w zamówieniu, system automatycznie może wysłać powiadomienie np. do pakowacza o dodaniu prezentu. 
  Albo załóżmy, że w Twoim sklepie oferujesz usługę pakowania na prezent. Możesz utworzyć pole dodatkowe w zamówieniu "Pakuj na prezent"i skonfigurować akcję automatyczną w Sellasist, aby dotyczyła zamówień, w których to pole jest zaznaczone. Gdy opcja pakowania na prezent będzie zaznaczona, system może wysłać powiadomienie do działu pakowania o konieczności specjalnego zapakowania produktów.   19. ZMODYFIKUJ POLE DODATKOWE - efekt w automatyzacji dla zamówień.

  Dostępny w automatyzacji Sellasist efekt Zmodyfikuj pole dodatkowe umożliwia dynamiczną zmianę treści w polach dodatkowych stworzonych w ramach systemu zarządzania zamówieniami. Dzięki temu możesz automatycznie aktualizować informacje związane z zamówieniami lub produktami bez konieczności ręcznej interwencji. 

  Korzyści z nowego efektu automatyzacji dla sprzedawców e-commerce to przede wszystkim oszczędność czasu, zmniejszenie ryzyka błędów wynikających z ręcznego wprowadzania danych oraz możliwość szybkiego reagowania na zmieniające się warunki i preferencje klientów.

  Oto opcje, które oferuje ten efekt:
  • Dodaj na początku: Ta opcja pozwala na dodanie określonego tekstu na początku istniejącej zawartości pola dodatkowego. Jest to przydatne, gdy chcesz dodać ważne oznaczenia lub tagi, które powinny być widoczne jako pierwsze.
  • Dodaj na końcu: Przeciwnie do poprzedniej opcji, pozwala to na dopisanie tekstu na końcu istniejącej zawartości pola. Może to być użyte do dodawania komentarzy, notatek posprzedażowych lub informacji o realizacji zamówienia.
  • Zastąp całość: Jeśli potrzebujesz całkowicie zmienić zawartość pola dodatkowego, ta opcja pozwala na zastąpienie istniejącej treści nowym tekstem. Jest to szczególnie użyteczne w przypadku aktualizacji statusów lub informacji, które uległy zmianie.
  Pole tekstowe dostępne w ramach efektu służy do wprowadzenia treści, która ma zostać dodana lub zastąpić istniejącą zawartość pola dodatkowego.

  Przykładowe zastosowania efektu: Zmodyfikuj pole dodatkowe:
  • Dodawanie Informacji: Dopisywanie na końcu pola dodatkowego szczegółów dotyczących np. personalizacji produktu zgodnie z życzeniem klienta.
  • Zmiana Informacji: Zastępowanie treści pola w przypadku zmiany metody wysyłki lub aktualizacji danych kontaktowych klienta.  20. PRZESYŁKA DOSTARCZONA – warunek automatyzacji dla zamówień.

  Warunek "Przesyłka dostarczona" w Sellasist jest użyteczny w automatyzacji akcji dla zamówień, szczególnie dla zarządzania zamówieniami składającymi się z wielu paczek. 
  Załóżmy, że wysyłasz zamówienia, które składają się z kilku paczek. Chcesz automatycznie informować klientów o statusie ich zamówienia, gdy przynajmniej jedna z paczek zostanie dostarczona. Ustawiasz warunek "Przesyłka dostarczona" w Sellasist, aby akcja automatyczna dotyczyła zamówień, w których przynajmniej jedna przesyłka została dostarczona. Gdy jedna z paczek zamówienia zostanie dostarczona, system automatycznie wyśle powiadomienie do klienta z informacją, że druga część zamówienia jest w drodze.

   


  21. SPOSÓB WYSYŁKI - warunek automatyzacji dla zamówień.

  Warunek "Sposób wysyłki" w Sellasist jest użyteczny w automatyzacji akcji dla zamówień, szczególnie w kontekście zarządzania i segregowania zamówień według metod wysyłki.
  Załóżmy, że chcesz automatycznie segregować zamówienia według metody wysyłki. Ustawiasz warunek "Sposób wysyłki" w Sellasist, aby akcja automatyczna dotyczyła zamówień ze statusem np. "W Realizacji" oraz ze sposobem wysyłki DHL. Gdy zamówienie spełnia te kryteria, system automatycznie zmienia status zamówienia na DHL. Dzięki temu, możesz łatwo identyfikować i zarządzać zamówieniami, które mają być wysłane za pomocą DHL, co ułatwia organizację pracy w magazynie i przygotowanie przesyłek.   22. SPRAWDŹ EAN PRODUKTÓW - warunek automatyzacji dla zamówień.
  23. STAN W LOKALIZACJI MAGAZYNOWEJ - warunek automatyzacji dla zamówień.
  24. STATUS PŁATNOŚCI - warunek automatyzacji dla zamówień.

  Warunek "Status płatności" w Sellasist jest użyteczny w automatyzacji akcji dla zamówień do zarządzania płatnościami i procesami realizacji zamówień.
  Załóżmy, że chcesz automatycznie zmieniać status zamówienia na podstawie statusu płatności. Ustawiasz warunek "Status płatności" w Sellasist, aby akcja automatyczna dotyczyła zamówień, które nie zostały jeszcze opłacone (status "Nie zapłacono". Gdy zamówienie ma status "Nie zapłacono" i jednocześnie status zamówienia jest "Nowe", system automatycznie zmienia status zamówienia na "Nie opłacone". Dzięki temu, możesz łatwo zidentyfikować i zarządzać zamówieniami, które wymagają dalszej uwagi lub kontaktu z klientem w celu uregulowania płatności. 
  25. STATUS WYSYŁKI - warunek automatyzacji dla zamówień.
   
  Załóżmy, że chcesz zautomatyzować proces wysyłki zamówień. Używając warunku "Status wysyłki", możesz ustawić akcję automatyczną, która zmieni status zamówienia na np. "Odebrana przez kuriera" w momencie, gdy zamówienie zostanie fizycznie odebrane z Twojego magazynu przez firmę kurierską.
  26. STATUS ZAMÓWIENIA - warunek automatyzacji dla zamówień.

  Załóżmy, że chcesz automatycznie zmieniać status zamówienia na "Opłacone" dla tych, które mają status "Nie opłacone" oraz metodę płatności "Płatność za pobraniem". Ustawiasz warunek Status zamówienia w Sellasist, aby akcja automatyczna dotyczyła zamówień spełniających te kryteria. Gdy zamówienie ma status "Nie opłacone" i metodę płatności "Płatność za pobraniem", system automatycznie zmienia jego status na "Opłacone". Dzięki temu, zamówienia te mogą być automatycznie przekazywane do realizacji i wysyłki, bez konieczności ręcznego sprawdzania i zmiany statusu.   27. VIES- warunek automatyzacji dla zamówień.

  Warunek VIES w Sellasist jest użyteczny w automatyzacji akcji dla zamówień międzynarodowych i weryfikacji poprawności numerów NIP klientów z Unii Europejskiej (VAT Id/ VAT EU).
  Załóżmy, że sprzedajesz produkty klientom w różnych krajach Unii Europejskiej. Chcesz automatycznie weryfikować poprawność numerów NIP (VAT Id/VAT EU) zagranicznych klientów za pomocą systemu VIES. Ustawiasz warunek VIES w Sellasist, aby akcja automatyczna dotyczyła zamówień, w których w sekcji "Dane dokumentu sprzedaży" pole "Kraj i region" mają inną wartość niż Polska. Gdy system wykryje, że kraj jest inny niż Polska, automatycznie sprawdza poprawność numeru NIP (VAT Id/VAT EU) klienta za pomocą serwisu www.viesapi.eu/pl. Jeżeli numer jest poprawny, zamówienie może być dalej realizowane.  28. WAGA - warunek akcji automatyzacznych dla zamówień.

  Warunek automatyzacji WAGA w systemie Sellasist to narzędzie, które ułatwia zarządzanie zamówieniami poprzez dokładną analizę ich składu. Dzięki temu warunkowi, możesz ustawić system tak, aby automatycznie sprawdzał łączną wagę produktów, które znajdują się w każdym zamówieniu. 

  Warunek ten pozwala na ustalenie konkretnych kryteriów dla zamówień. Na przykład, możesz chcieć, aby system identyfikował zamówienia, które ważą więcej niż np. 30 kg i w ten sposób zamawiać odpowiedni rodzaj przesyłki, odpowiedni dla gabarytu.   29. WARIANT PRODUKTU - warunek automatyzacji dla zamówień.  30. WARIANT/PRODUKT W ZESTAWIE DYNAMICZNYM - warunek automatyzacji dla zamówień.


  Warunek możesz wykorzystać dla akcji automatycznych dla zamówień, w skład których wchodzą zestawy dynamiczne. 

  Przeczytaj więcej o zestawach: Zestawy dynamiczne

  Jeżeli klient złoży zamówienie, składające się z zestawu dynamicznego możesz ustawić tak warunki, aby zostały one przypisane do np. odpowiedniego statusu zamówienia np. status "Zamówienie zawiera zestaw dynamiczny", dla takiego statusu utworzysz w prosty sposób Powiadomienie "Wybierz wariant" zawierające link do strony z wyborem odpowiedniego produktu. A dodatkowo, jeżeli mimo tego, klient nie dokona wyboru, możesz ustawić odpowiednie przypomnienie i wysłać je ponownie np. po 15 minutach od złożenia zamówienia. 
  31. WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA – warunek automatyzacji dla zamówień

  Załóżmy, że chcesz automatycznie dodać bezpłatną dostawę dla zamówień o wartości przeraczającej 200 zł. Możesz ustawić warunek w Sellasist, który sprawdza wartość każdego zamówienia. Gdy wartość zamówienia przekroczy ustalony próg, system automatycznie zmodyfikuje opcje dostawy, dodając bezpłatną przesyłkę. 
  32. WYMIARY OPAKOWANIA PRODUKTU – warunek automatyzacji dla zamówień


  Przykład akcji automatycznej dla zamówień w Sellasist z wykorzystaniem warunku wymiaru opakowania produktu: 
  • Jeżeli opakowanie produktu przekracza określony wymiar (np. szerokość większa niż 70 cm), automatycznie przypisz do zamówienia specjalną metodę dostawy dostosowaną do dużych rozmiarów. Dzięki temu, zamówienia z dużymi przedmiotami będą automatycznie kierowane do odpowiednich opcji transportowych, co usprawnia logistykę i zapewnia odpowiednie traktowanie większych paczek.  33. ZESTAW DYNAMICZNY – warunek automatyzacji dla zamówień  34. [ALLEGRO] USŁUGI DODATKOWE – warunek automatyzacji dla zamówień

  Załóżmy, że prowadzisz sklep na platformie Allegro, oferujący duże urządzenia AGD, które wymagają specjalnych usług dodatkowych, takich jak wniesienie, montaż czy przygotowanie do pracy i chcesz zautomatyzować proces obsługi zamówień.
  W Sellasist możesz ustawić warunek automatyzacji dla zamówień z Allegro, które zawierają usługi dodatkowe (np. Wniesienie). Jeśli zamówienie zawiera wybrane usługi dodatkowe, system może przekazywać informacje do firmy zajmującej się realizacją tych usług (np. firma logistyczna/ zespół montażowy). Możesz również ustawić automatyczne powiadomienie dla klienta o planowanym terminie realizacji usług dodatkowych.   
  35. LOKALIZACJA MAGAZYNOWA – warunek automatyzacji dla zamówień

  Warunek Lokalizacja magazynowa w Sellasist umożliwia automatyzację działań w zależności od konkretnej lokalizacji magazynowej produktów w zamówieniu. Możesz skonfigurować różne akcje automatyczne, które będą uruchamiane na podstawie tego, czy produkty znajdują się na określonej półce, regale, czy w konkretnym magazynie.
  Warunek ten pozwala na bardziej efektywne zarządzanie procesami magazynowymi, dostosowując działania sklepu do konkretnych warunków magazynowych.
  • Automatyzacja działań w zależności od lokalizacji magazynowej może przyspieszyć procesy kompletacji i wysyłki zamówień.
  • Umożliwia efektywniejsze zarządzanie zapasami poprzez automatyzację działań w zależności od lokalizacji produktów w magazynie.
  • Możliwość dostosowania procesów wysyłkowych i ofert w zależności od dostępności produktów w konkretnych lokalizacjach.
  Przykłady zastosowania:
  • Jeśli produkt znajduje się w określonym magazynie, system może automatycznie wysłać powiadomienie do odpowiedniego działu logistycznego.
  • Instrukcja dla pakowaczy: W przypadku, gdy produkt znajduje się na konkretnej półce, system może wysyłać informację do pracowników magazynowych o specyficznych wymaganiach dotyczących pakowania.  36. ŹRÓDŁO ZAMÓWIENIA – warunek automatyzacji dla zamówień

  Załóżmy, że sprzedajesz produkty na kilku platformach. Chcesz automatycznie segregować zamówienia pochodzące np. z Allegro, aby łatwiej nimi zarządzać. Ustawiasz w Sellasist warunek "Źródło zamówienia", tak aby akcja automatyczna dotyczyła zamówień z Allegro, Gdy zamówienie pochodzi z Allegro, system automatycznie zmienia jego status na np. "Zamówienia Allegro". Dzięki temu, możesz łatwo identyfikować i zarządzać zamówieniami z Allegro, co ułatwia organizację pracy i przyspiesza procesy logistyczne.  37. ZMIEŃ STAWKĘ VAT - efekt w automatyzacji dla zamówień

  Efekt Zmień stawkę VAT w zależności od kraju wysyłki w automatyzacji Sellasist to narzędzie, które umożliwia dostosowanie stawki VAT dla zamówień na podstawie kraju ich wysyłki. Dzięki temu rozwiązaniu, możesz w pełni automatycznie aktualizować informacje związane z zamówieniami i produktami, eliminując potrzebę ręcznych interwencji.
  W ten sposób możesz oszczędzić cenny czas, zamiast ręcznego dostosowywania stawek VAT. Ponadto, eliminujesz ryzyko błędów ludzkich, co może prowadzić do potencjalnych problemów podatkowych. Najważniejsze jest to, że dzięki tej automatyzacji masz możliwość błyskawicznego dostosowania się do zmieniających się warunków i preferencji klientów. To oznacza, że możesz szybko reagować na zmiany w przepisach podatkowych lub preferencjach klientów, co przekłada się na większą elastyczność i konkurencyjność Twojego biznesu.


  38. WYSTAW DOKUMENT SPRZEDAŻY – efekt automatyzacji dla zamówień

  Taki efekt możesz zastosować, gdy chcesz zautomatyzować proces wystawiania faktur dla zamówień, biorąc pod uwagę specyficzne wymagania dotyczące daty sprzedaży na fakturze. 
  Załóżmy, że chcesz aby data sprzedaży na fakturze odpowiadała dacie dostarczenia przesyłki. Możesz np. wybrać warunek: metoda płatności i określić, że efekt ma być stosowany dla zamówień opłaconych za pomocą przelewu bankowego. W tym przypadku, gdy system wykryje zamówienie opłacone przelewem bankowym, automatycznie wystawi fakturę z datą sprzedaży ustawioną na dzień dostarczenia przesyłki do klienta. Dzięki temu, data na fakturze będzie dokładnie odzwierciedlać moment, w którym klient faktycznie otrzymał produkt, co może być istotne przy gwarancji produktów czy określonym czasem na zwrot.  
     39. WYŚLIJ POWIADOMIENIE TYPU FAKTURA LUB PARAGON – efekt automatyzacji w akcjach dla zamówień

  W Sellasist istnieje funkcja umożliwiająca wysyłanie powiadomień z opcjami faktury lub paragonu. Gdy wybierzesz efekt w automatyzacji Wyślij powiadomienie i wybierzesz opcję Faktura lub Paragon, pojawia się dodatkowe pole wyboru dla tych dwóch opcji: Zmień fakturę na dokument sprzedaży z pola dodatkowego.  

  Gdy Twoje zamówienia zawiera dodatkowe pole typu "dokument sprzedaży", a w tym polu znajduje się jakiś dokument, zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje zastąpienie standardowej faktury lub paragonu w powiadomieniu dokumentem z tego dodatkowego pola. 

  Pamiętaj! To pole pojawi się tylko dla efektu Wyślij powiadomienie typu Faktura lub Paragon.
  Przy innych opcjach powiadomień będzie niedostępne. 
  40. ZMIEŃ SPOSÓB WYSYŁKI – efekt automatyzacji w akcjach dla zamówień
   

  Efekt Zmień sposób wysyłki pozwala na elastyczne dostosowanie procesu wysyłki do specyficznych wymagań zamówień. 

  Przykłady:
  • Dla warunku Metoda płatności: "za pobraniem" chcemy zastosować efekt: Zmień sposób wysyłki na np. "DPD kurier pobranie". 
  Akcja będzie dotyczyła wszystkich zamówień, które wykorzystują płatność przy odbiorze. Zapewnia to, że wszystkie zamówienia za pobraniem są obsługiwane przez kuriera oferującego usługę pobraniową, co jest wygodne dla klientów preferujących płatność gotówką przy dostawie. 

  • Np. dla zamówień przekraczających wagę 30 kg - możesz wybrać automatyczne przełączanie na taką usługę kurierską, która specjalizuje się w ciężkich przesyłkach.
  • Dla zamówień, które zawierają produkty delikatne, takich jak np. szkło - możesz dopasować odpowiednią usługę kurierską, która specjalizuje się w transporcie produktów, które wymagają specjalnej opieki.
  POWIĄZANE ARTYKUŁY: 

  Oceń tę informację:

  - +
Dołącz do Newslettera

Bądź na bieżąco

zapisz sie do newslettera

Zdobywaj informacje o nowościach i bądź na bieżąco z naszymi promocjami! Nasz newsletter jest zupełnie bezpłatny i informujemy w nim jedynie o najważniejszych sprawach dot. sprzedaży internetowej.

Kontakt
 • telefon: 799 355 450
facebook youtube status webinar